TÜPRAŞ

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Türkiye'de faaliyet gösteren tek, Avrupa'nın 7'nci büyük rafinaj şirketi olan Tüpraş, Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip şirketlerindendir.

 

Tüpraş son 10 yılda 5,5 milyar ABD Doları yatırım gerçekleştirmiştir.

Türkiye'nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi olan Tüpraş, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman'da sahip olduğu 4 rafineride yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye'nin en büyük sanayi şirketidir. Tüpraş, Avrupa'nın 7'nci büyük rafineri şirketi olup, sahip olduğu 9,5'lik Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz'in yüksek kompleksiteye sahip rafinerileri arasındadır.

Strateji

Ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılarken, yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak Tüpraş'ın stratejisinin odak noktasıdır. Tüpraş maliyet bazını düşürmenin yanı sıra operasyonel gelişmişlikte mevcut en iyi teknolojileri uygulayarak sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedeflemektedir.

Tüpraş, son 10 yılda (2006-2015) 5,5 milyar ABD Dolar'lık yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş ülkemiz ve hissedarlarımız için azami değer yaratmayı sürdürmek için ürün verimliliğini pazar talebi doğrultusunda artırırken; operasyonel mükemmelliği en üst düzeye taşıyarak işletme emre amadeliği ve enerji endeksinde bölge rafinerileri arasında yapılan karşılaştırmalarda ön sıralarda yer almayı hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde, Türk özel sektöründe bir seferde gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı olan 3 milyar ABD Dolar'lık Fuel Oil dönüşüm tesisinin ülke sanayiine kazandırılmasıyla; başta motorin olmak üzere ithal edilen ürünlerin önemli bir kısmının daha yurt içi üretimle karşılanması sağlanarak ve ülkemiz cari açığı yıllık 1 milyar ABD Doları azaltılabilecektir.

2014 yılsonunda devreye alınan ve test üretimlerine başlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi'nde 2015 Mayıs ayında tam kapasite üretime geçilmesi ve yüksek marj ortamının da etkisiyle Tüpraş, 27,6 milyon tonu ham petrol olmak üzere, toplam 28,8 milyon ton şarj ile %102,5 oranında rekor kapasite kullanımı gerçekleştirmiştir. Yüksek kapasite kullanımına rağmen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi ve dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımıyla beyaz ürün verimi %75,4'e yükselmiş, toplam 27,3 milyon ton üretim gerçekleştirilerek azami katma değer elde edilmiştir.

Tam kapasite kullanımı ve uygulanan satış stratejilerinin etkisiyle, 2015 yılında 22,2 milyon ton yurt içi, 6,5 milyon ton ihracat olmak üzere, geçtiğimiz yılın 6,5 milyon ton (%29) üzerinde, 28,7 milyon ton ürün satışı gerçekleştirilmiştir. Yurt içi satışlarda jet yakıtı ve motorinde; ihracat dahil toplam satışlarda ise benzin, jet yakıtı, motorin ve satış toplamında rekor kırılmıştır.

Güçlü kurumsal yönetim

Günümüzde yatırımcılar için şirketlerin kurumsal yönetim uygulamaları en az finansal performansları kadar önem taşımaktadır. Tüpraş'ın 9,31 olan derecelendirme notu 2015 yılında 9,44'e yükseltilmiş; böylece Tüpraş endeksin oluşturulduğu 2007 yılından bu yana endekste ilk sıralarda yer almaya devam etmiştir.

Ödüller ve başarılar

  • "ISO 500 Şirket", "Fortune 500" ve "Capital 500" araştırmalarında 1'inci
  • 2014 yılı verilerine göre Türkiye ihracat şampiyonu
  • BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde 9,44 derecelendirme notu
  • BIST-50 Endeksi şirketlerinden seçilen Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır.
  • Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Türkiye Programı Süreç Kategorisinde 1'inci
  • "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SENVER-2"de Kırıkkale Rafinerisi 1'inci, İzmit Rafinerisi 2'inci, İzmir Rafinerisi 3'üncü; "SENVER-3"te Batman Rafinerisi Jüri Özel Ödülü
  • Ege Bölgesi Sanayi Odası EBSO verilerine göre İzmir Rafinerisi "Üretimden Satış", "İhracat Gerçekleştirenler", "AR-GE Harcaması Gerçekleştirenler" kategorilerinde 1'inci
  • Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri "Yılın Sanayi Şirketi"
  • 4'üncü Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi'nde "En İyi Ar-Ge Merkezi" olarak 1'inci
  • 2014 Yılında En Çok Yerli Patent Başvurusu Yapan Firmalar sıralamasında 28'inci

2016 yılı beklenti, hedef ve stratejiler

OPEC kota değişimi, ABD ham petrol üretimi ve Çin'deki ekonomik seyrin belirleyeceği 2016 yılı Brent hampetrol fiyat ortalamasının 45-55 ABD Doları/varil aralığında oluşacağı tahmin edilmektedir. Akdeniz rafineri marjının ise ortalama 3,5-4,0 ABD Doları/varil civarında, Tüpraş net rafineri marjının ise 5,8-6,3 ABD Doları/varil bandında oluşması beklenmektedir. Tüpraş'ın hampetrol ve yarı mamül dahil tam kapasite kullanımıyla 28 milyon ton üretim ve yaklaşık 30 milyon ton toplam satış hacmi hedeflenmektedir.

DENİZ TAŞIMACILIĞI: DİTAŞ

Tüpraş'ın %79,98 hissesine sahip olduğu 40 yılı aşkın deneyimiyle Tüpraş'a operasyon ve maliyet avantajı sağlayan Ditaş, ham petrol ve ürün taşımacılığını Tüpraş'ın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ditaş, 2015 yılında 6,6 milyon ton ham petrol ve 5,2 milyon ton petrol ürünü taşıması yapmıştır. Ham petrol taşımalarının %100'ü, petrol ürünü taşımalarının ise %44,4'ü Tüpraş rafinerileri için gerçekleştirilmiştir. Ditaş, 1974 yılında başladığı tanker işletmeciliğini halen 164.859 dwt'luk ham petrol tankeri, toplam 79.685 dwt'luk 4 ürün tankeri, 2014 ve 2015 yıllarında filosuna dahil ettiği 39.936 dwt'luk iki asfalt tankerinin yanı sıra zaman esaslı kiraladığı 46.031 dwt'luk üç ürün tankerleriyle sürdürmektedir. Sahibi olduğu 11 adet römorkör, 7 adet palamar botu ve 1 adet pilot botu ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri de vermektedir.