ENTEK

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

ENTEK

Entek, Koç Topluluğu'nun serbest piyasada faaliyet gösteren elektrik üretim şirketidir.

 

Koç Topluluğu'nun elektrik üretim şirketi olan Entek, 2015 yılında 300 MW'ı 2 doğal gaz çevrim santrali (Kocaeli ve Bursa), 2 MW'ı gaz motoru bazlı kojenerasyon tesisi (İstanbul Koç Üniversitesi) ve 62 MW'ı (2'si Karaman'da, 1'i Samsun'da) 3 hidroelektrik üretim santrali olmak üzere toplam 364 MW gücünde kurulu kapasite ile faaliyet göstermiştir. Entek'in işletmedeki santrallerinin yanı sıra, 625 MW'lık bir ithal kömür santral projesinde %50 hissesi bulunmaktadır. Enerji Borsası'nı işletmek üzere kurulan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) adlı şirkete de %0,05 oranında hissedar olunmuştur.

2015 yılında özellikle düşük verimli doğal gaz santralleri devre dışı bırakılmasına rağmen, yaklaşık 4.250 MW yeni yatırımın devreye alınması sonucunda, Türkiye kurulu gücü 69.520 MW'tan 73.150 MW'a yükselmiştir. Serbest piyasada faaliyet gösteren özel üretim şirketleri tarafından işletilen santrallerin kurulu gücü ise 43.130 MW'a ulaşmıştır.

Entek'in 2015 yılı kombine satış geliri 343 milyon TL olmuştur. Kombine satış gelirinin 179 milyon TL tutarındaki kısmı 895 milyon Kwh karşılığında doğal gaz santrallerinden, 36 milyon TL'lik kısmı 255 milyon Kwh karşılığında hidro santrallerinden, 128 milyon TL'lik kısmı ise 655 milyon Kwh karşılığında ticari satışlardan elde edilmiştir. 158 milyon Kwh karşılığında hidro santrallerinden Eltek şirketine yapılan satışlar nedeni ile 21 milyon TL'nin düşülmesi sonucunda ulaşılan konsolide satış geliri 322 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik pazarında rekabet, yeni aktörlerin piyasaya girmesiyle beraber artmaya devam etmiştir. Bu durum, düşük verimli doğal gaz tesislerine sahip üreticilerin piyasadan çekilmelerine sebep olmaktadır. Bu nedenlerle Bursa'daki doğal gaz çevrim santrali ve Koç Üniversitesi'nde bulunan kojenerasyon tesisinin lisanslarının sona erdirilmesi ve faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kocaeli tesisi, direkt bara müşterilerine ve buhar müşterilerine satışın olması avantajı ile faaliyetini sürdürmektedir.

Entek, Toptan Satış Şirketi Eltek vasıtasıyla, oluşabilecek düşük sistem fiyatları ve doğal gazdaki "al ya da öde" risklerine karşılık, sistemden enerji alıp müşteriye satarak, üretim ve kazanç riskini düşürme şansına sahiptir. Eltek Toptan Satış Şirketi'nin de sistem fiyatlarının düşük olduğu dönemde devreye girmesi ve başka alternatif kaynaklardan da alım yapabilmesi, Entek'in rekabet gücünü yükseltmektedir.

2016 yılı beklenti, hedef ve stratejiler

Entek alternatif kaynaklara önem vererek, geleceğe yönelik olarak pazar payını yükseltmek üzere yatırımlar ve satın alımlar yapmayı hedeflemektedir.