ENERJİ

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

Üretim gücüne

GÜÇ KATMA

Enerji

2015 yılında akaryakıt sektöründeki gelişmeler

2015 yılına 55 ABD Doları/varil seviyesinden başlayan petrol fiyatı, kuyu sayılarındaki azalışlar, jeopolitik etkenler ve beklenenin üzerinde gerçekleşen talep artışı ile 67 ABD Doları düzeyine kadar yükselmiştir. Ancak yılın ikinci yarısında, İran nükleer anlaşmasının yarattığı arz artış beklentileri, gelişen ülkelerde artan ekonomik riskler, OPEC'in kota üstü üretim miktarını artırması ve ABD ham petrol ihraç yasağının kalkmasıyla 2015 yılını %41 oranında düşüş yaşayarak 36 ABD Doları seviyesinden kapatmıştır.

Artan fonlama ihtiyacı ile kur zararları ve düşük petrol fiyatının getirdiği stok zararlarına karşın, düşük petrol fiyatının özellikle bireysel tüketime katkısıyla 2015 yılında Akdeniz rafineri marjı olumlu etkilenmiş ve rafinaj sektörü kârlılığına katkıda bulunmuştur.

Türkiye'de ise, dağıtım sektörüne yönelik olarak 20 Şubat 2015 tarihi itibarıyla iki ay geçerli olmak üzere EPDK tavan fiyat uygulaması kararı almıştır. Bu uygulama ile kâr marjlarına ve kâr marjı dağıtım oranlarına müdahale edilmiştir. Ürün fiyatlarındaki düşüşler buna karşı önlem almayan şirketleri; döviz kurlarının hareketliliği de sektörde açık döviz pozisyonu taşıyan şirketleri olumsuz etkilemiştir.

2015 yılı, dağıtım sektöründe 18 Eylül süreci olarak bilinen ve 2010 yılında sözleşmelerin 5 yıl süre ile yapılmasına ilişkin çıkarılan kanun çerçevesinde biten sözleşmelerin yenilenme yılı olmuştur.

2015 yılında LPG sektöründeki gelişmeler

2015 yılında toplam Türkiye LPG pazarı bir önceki yıla göre %8 büyüme göstermiştir. LPG fiyatlarında yaşanan düşüş, yurt içi LPG talebinin büyümesine yol açmıştır. Otogaz pazarında büyüme %9 olurken, Türkiye tüpgaz pazarı 15 yıl aradan sonra %2 oranında büyüme sergilemiştir.

Avrupa'nın en büyük otogaz pazarına sahip olan Türkiye, tek başına dünya otogaz pazarının %11'ini oluşturmaktadır. Ülkedeki toplam otomobil parkının %41'ini oluşturan 4,2 milyonu aşkın araçta otogaz tercih edilmektedir. Bu sayı, dünya çapında 25 milyonu aşan LPG'li otomobil parkının %17'sine denk gelmektedir. 2015 yılı LPG nihai müşteri satış (pompa satış) fiyatlarının 2014 yılı fiyatlarının %15 civarında altında olması otogaz pazarının büyüme trendini olumlu etkilemiştir. Sürdürülebilir bir büyüme sürecinde olan Türkiye otogaz pazarı, bugün diğer ülkeler için bir model konumundadır.

2015 yılında elektrik sektöründeki gelişmeler

2015 yılsonu itibarıyla 73.150 MW'a ulaşan ülke elektrik kurulu gücü, 3 ana alt sektör tarafından paylaşılmaktadır. Kamuya ait üretim santrallerinin toplam içindeki payı %29'dur. Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret modeliyle çalışan ve kamuya ait Toptan Elektrik Satış Firmasına (TETAŞ) satış yapan üretim santrallerinin payı yaklaşık %12'dir. %59'luk en büyük pay ise serbest piyasa esaslarına göre çalışan özel sektör üreticilerine aittir.

Elektrik kurulu gücü, yakıt cinsi açısından değerlendirildiğinde hidroelektrik santralleri %35'lik bir paya sahiptir. Doğal gaz santrallerinin payı %34, ithal ve yerli kömür santrallerinin payı ise %21'dir. %10'luk pay diğer yenilenebilir ve termik santraller tarafından paylaşılmaktadır.

Elektrik piyasası, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun yayınlamış olduğu ikincil mevzuat ile faaliyet gösteren Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından yapılmakta olup, fiziksel yönetimi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yürütülmektedir.

Koç Topluluğu enerji sektörü

Tüpraş, son on yılda (2006-2015) 5,5 milyar ABD Dolar'lık yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş ülkemiz ve hissedarlarımız için azami değer yaratmayı sürdürmek için ürün verimliliğini pazar talebi doğrultusunda artırırken; operasyonel mükemmelliği en üst düzeye taşıyarak işletme emre amadeliği ve enerji endeksinde bölge rafinerileri arasında yapılan karşılaştırmalarda ön sıralarda yer almayı hedeflemektedir. Bu hedef çerçevesinde, Türk özel sektöründe bir seferde gerçekleştirilen en büyük sanayi yatırımı olan 3 milyar ABD Dolar'lık Fuel Oil dönüşüm tesisi ülke sanayiine kazandırılmıştır. Böylece, başta motorin olmak üzere ithal edilen ürünlerin önemli bir kısmının daha yurt içi üretimle karşılanması sağlanmış ve ülkemiz cari açığı yıllık 1 milyar ABD Doları azaltılabilecektir.

Opet, 2015 yılında yaklaşık %11 büyüyen akaryakıt dağıtım sektöründe pazar payını koruyarak 2'ncilik konumunu sağlamlaştırmıştır. Şirket, "Kusursuz Hizmet Anlayışı" ile sektöründe tüketicinin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu başarısını, 2015 yılında aldığı pek çok ödülle perçinlemiştir.

Aygaz, geçmişten bugüne Türkiye'ye özgü etkin bayi yapılanmasıyla, kurumsallaştırdığı iş kültürüyle, hem müşteriye yakınlığı hem de hizmet hızı ve kalitesiyle rekabet üstünlüğünü sürdürmektedir. Aygaz, 2015 yılında toplam LPG pazarında %29 pay ile liderliğini sürdürmüştür.

Demir Export 2015 yılında Türkiye'nin ilk tam mekanize yeraltı kömür madenini Manisa Soma'da işletmeye almıştır.

Toplam 364 MW gücünde kurulu kapasiteye sahip Entek'in, 2015 yılı konsolide satış gelirleri 322 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.