DEMİR EXPORT

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

DEMİR EXPORT

Demir Export, Türkiye'nin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketidir.

 

Koç Topluluğu'nun madencilik faaliyetlerini yürüten şirketi Demir Export, 2015 yılsonu itibarıyla 1,6 milyon ton demir, 10 milyon ton kömür (açık ocak ve yeraltı) ve 25 bin ons altın üretme kapasitesine ulaşarak ülkemizin en kapsamlı üretim kabiliyetine sahip madencilik şirketi olma özelliğini güçlendirmiştir. Şirket kurulduğu 1957 yılından beri sürdürdüğü demir cevheri, baz metal ve açık ocak kömür üretiminin yanında 2015 yılından itibaren, yeraltı kömür ve değerli metal üretimine de ağırlık vermiştir.

Manisa Soma'da 2011 yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) tarafından açılan 18 yılda 36,5 milyon ton kömür üretimi ihalesi kazanıldıktan sonra Eynez Kömür İşletmesi'nde başlayan 3 yıllık yatırım dönemi Mart 2015'te tamamlanmış ve ilk tam mekanize üretim ayağı devreye girmiştir. Ekim ayı içerisinde ikinci ayak ekipman montajı tamamlanarak, Kasım ayı itibarıyla tam kapasite üretime geçilmiştir.

Türkiye'de bir ilk olan, tam mekanize ara katlı kömür göçertmeli uzunayak kömür üretim metodunun (Longwall Top Coal Caving - LTCC) en önemli özelliği, iş emniyetinin en üst seviyede olması, güvenli çalışma ortamı sağlaması ve yüksek üretim kapasitesidir.

Sivas Kangal Kömür İşletmesi'nde santral işletmecisi şirket ile 2013 Eylül ayında imzalanan sözleşme kapsamında, planlandığı gibi 6,5 milyon ton kömürün üretimi ve satışı gerçekleştirilmiştir.

Halen 6 işletme ile faaliyet gösterilen demir cevheri alanındaki yatırımlara devam edilmiş, Divriği Demir İşletmesi'nde 500 t/saat kapasiteli ikinci cevher hazırlama tesisinin kurulumu Ocak 2015'te tamamlanmış ve devreye alınmıştır.

2016 yılı beklenti, hedef ve stratejiler

2015 yılında demir ve kömür üretiminin yanında bakır, çinko gibi baz metaller ve başta altın olmak üzere değerli madenlerle ilgili proje çalışmalarına ağırlık verilmiştir.

Bu kapsamda 2012 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün açtığı ihale ile Şirket'e kazandırılan Erzurum İspir Bakır-Çinko Projesi'nde toplam 37 bin metrelik arama ve rezerv geliştirme sondaj çalışması tamamlanmış olup 2016 yılında fizibilite çalışmalarına devam edilecektir.

Sivas Bakırtepe Altın Madeni Projesi için alınmış olan Revize ÇED Olumlu Raporu'na verilmiş yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıyla Haziran 2015 içinde tekrar başlayan çalışmalar hızla sürdürülmüş olup, 2016 yılının ilk aylarında üretime geçilmesi planlanmaktadır.

Demir Export, yılda 40 milyon m3 kazı ve cevher üretimi yapabilecek kapasitedeki makina parkı ve teçhizatının yanında deneyimli kadrosu ile Türkiye madencilik sektöründeki güçlü konumunu sürdürecektir.