Yönetim Kurulu Başkanı’nın Değerlendirmesi


Biz hep işimize odaklandık, uzun vadeli düşündük, memleketimiz için çalıştık.


Koç Holding’in Değerli Yatırımcıları ve Pay Sahipleri, Kıymetli İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız,

2014 yılı tüm dünyada gerek ekonomik gerek politik gelişmeler açısından gündemi yoğun geçen bir yıl oldu.

Altı yıl önce global krizin başladığı Amerika’da, geçtiğimiz sene konut ve istihdam piyasasından gelen olumlu sinyaller, krizden çıkış yolunda çok büyük bir aşama kaydedildiğine işaret ediyor.

Buna paralel olarak piyasalara sağladığı likiditeyi kademeli bir şekilde azaltan FED’in, bundan sonraki aşamada, neredeyse sıfır düzeyinde olan politika faizini artırmaya başlaması bekleniyor.

Diğer yandan büyüme oranlarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde bir türlü istenilen seviyeye çıkarılamaması, dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G-20 zirvesinin de ana gündem maddesi oldu. Grubun Kasım ayındaki toplantısında, büyüme ve istihdamın artırılmasına yönelik bir aksiyon planı kabul edildi.

Bu çerçevede, Almanya’nın çekimser tavrına rağmen, 2015 yılında Avrupa’da gerek hükümetlerin, gerekse Avrupa Merkez Bankası’nın, büyümeyi destekleyici politikalar izleyeceği beklentisi güçleniyor.

Bu noktada, 2015 yılında Türkiye’nin devir aldığı G-20 başkanlığı çerçevesinde açıklanan, yatırım, büyüme, istihdam ve kadınlara fırsat eşitliği aksiyon planlarını cesaret verici buluyor ve destekliyoruz.

Ayrıca, iş dünyası olarak bizlerin de ülkemizin dönem başkanlığını en iyi şekilde yerine getirmesinde üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ilave etmek isterim.

2014 yılı ülkemiz için de hareketli geçti. Art arda geçirdiğimiz seçimler, Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar ve maalesef sonu gelmeyen insani trajedi, Rusya/Ukrayna krizi, FED’in faiz artırım beklentisi, petrol fiyatlarının düşüşü gibi her biri başlı başına çok önemli olayları art arda yaşadık.

Yine de Koç Topluluğu olarak 2014 yılını da başarılı sonuçlarla kapattık. Ancak bizim için en önemlisi, uzun zamandır heyecanla üzerinde çalıştığımız, gurur duyduğumuz projelerin devreye girmesi oldu.

Sürekli vurguladığımız gibi, biz hep işimize odaklandık, uzun vadeli düşündük, memleketimiz için çalıştık ve yatırımlarımızı planladığımız zamanlarda ve bütçelerle tamamladık.

Bu felsefeyle, “Biz değilsek kim” dedirten başarılara tüm çalışanlarımızla birlikte imza attık!

2015 yılı yeni yatırımlarımızın meyvelerini alacağımız bir yıl olacak. Ancak yeni yatırım projeleri geliştirmekten de geri durmayacağız. Özellikle yurt dışında büyüme hedefine yönelik çalışmalara, yeni ürün, marka, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına topyekün devam edeceğiz.

Bunların yanı sıra, ülkemizin dört bir tarafında gerçekleşebilecek ekonomik ve jeopolitik dalgalanmaları başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için risk yönetim sistemlerimize ve politikalarımıza çok önem veriyoruz.

Yine aynı sebeple, mali yapımızı kuvvetli tutmayı her zaman elzem görüyoruz. Bu çerçevede tasarruf etmeye ve maliyetlerimizi düşürmeye yönelik her türlü faaliyete öncelik veriyoruz. Borçlarımızı uzun vadeye yayarak yönetirken, işletme sermayelerimizin yönetimine de hassasiyet gösteriyoruz.

Tabi tüm bunları, müşterilerimizin memnuniyetinden, çalışanlarımızla, bayilerimizle, tedarikçilerimizle ve sendikalarımızla ilişkilerimizden ödün vermeden başarmak ana hedefimizdir.

Sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem ile hissedarlarımız için değer yaratmaya devam ediyoruz

Başarılı iş sonuçlarımızın, uzun vadeli stratejik bakış açımızın, riskleri etkin şekilde yönetirken tüm paydaşlarımızın çıkarlarını koruma hedefimizin, finansal sağlamlığımızın ve iyi kurumsal yönetime verdiğimiz önemin, Koç Holding’in hisse değerinin göreceli yüksek performansına yansıdığını memnuniyetle görüyoruz.

Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların istikrarlı şekilde artan payı ve bir holding şirketi olarak net aktif değerimize çok düşük iskonto oranlarıyla hatta primle işlem görmemiz hissedarlarımız için yarattığımız değerin önemli göstergeleri.

2014 yılsonunda Borsa İstanbul Bileşik 30 endeksinin değeri, önceki yılsonuna göre %29 artarken, Koç Holding’in piyasa değeri %43 arttı. Koç Holding’in halka açık hisselerinin yabancı yatırımcılardaki kısmı, Borsa ortalamasının üzerinde %80,9 seviyelerinde seyretti. Türkiye’deki holding şirketleri net aktif değerlerine ortalama %39 iskonto ile işlem görürken Koç Holding ortalama %1 prim ile işlem gördü.

Kasım ayında açıklanan ve 15 şirketin dahil olduğu BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 5 şirketimizle yer aldık. Koç Holding, Arçelik, Tofaş, Yapı Kredi ve Tüpraş’ın bu endekse dahil edilmeleri sürdürülebilir yönetime verdiğimiz önemi yansıtması açısından da önemli bir gösterge oldu.

Örnek kurumlar ve projeler ile toplumsal yatırımlarda da “Biz değilsek kim” diyoruz

Koç Topluluğu olarak, sadece ekonomik alanda değil, toplumsal fayda yaratmada da öncü rolümüzü koruyoruz. “Biz değilsek kim” diyebileceğimiz örnek kurumlara ve projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Bu yıl 45‘inci yılını kutlayan Vehbi Koç Vakfımız, Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulmuş ve ülkemizde birçok saygın vakfın kurulmasında örnek teşkil etmiştir. 45 yıldır bursiyerlerimizden, mezunlarımızdan, hastanelerimizde şifa bulan hastalarımızdan, müzelerimizin ziyaretçilerinden duyduğumuz güzel cümleler, yeni büyük projelere imza atmamız için bize güç vermektedir.

Bu çerçevede, eğitim ve araştırma odaklı kurulan Koç Üniversitesi Hastanemiz’de öğrencilerimizin uluslararası standartlarda uzmanlık eğitimi almaları, araştırma laboratuvarlarında kendilerini geliştirmeleri ve üniversitemizi bilimsel yönden daha da ileri götürmeleri hedeflenmektedir.

Yeni projelerimizin bir diğeri olan Çağdaş Sanat Müzesi’nin ön hazırlıkları da tamamlanmıştır.

Bu sene 20’nci yıllarını kutladığımız, Rahmi M. Koç Müzesi ve Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM) diğer gurur kaynaklarımızdır.

Bu değerli kurumlara ilave olarak, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızla da, hem şirketlerimiz hem de toplum için “ortak değer” yaratmayı sürdürüyoruz.

Uzun vadeli, stratejik bir bakış açısıyla, çalışanlarımız ve bayilerimizin gücüyle yürüttüğümüz, birçok ödüle layık görülen, “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” ve “Ülkem İçin” projelerinin ülkemiz için kalıcı çözümler yaratmasını memnuniyetle izliyoruz.

Bu vesileyle, ekonomik ve toplumsal başarılarımızı sürdürülebilir kılan, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan hissedarlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza, sendikalarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etmeyi borç biliyorum.

Saygılarımla,

Mustafa V. Koç
Yönetim Kurulu Başkanı