Üst Yönetim

(1) Osman Turgay Durak

(2) Ahmet Ashaboğlu

(3) Levent Çakıroğlu

(4) Ali Tarık Uzun

(5) Özgür Burak Akkol

(6) Kudret Önen

(7) Faik Açıkalın

(8) Cenk Çimen

(9) Erol Memioğlu

(10) Oya Ünlü Kızıl

(11) Tamer Haşimoğlu

(12) Kenan Yılmaz

Osman Turgay Durak, CEO

Yükseköğrenimini Northwestern Üniversitesi’nde (ABD) Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisans ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv’de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007-2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009’dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010’da Koç Holding CEO’su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca, 2004-2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. İstanbul Sanayi Odası’nda 2,5 yılı Meclis Üyeliği, 1 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. Şubat 2014’ten beri Uluslararası Ticaret Odaları Birliği’nin (ICC) Milli Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ali Tarık Uzun, Denetim Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamlamış ve 1995 yılında Koç Üniversitesi’nde İş İdaresi alanında yüksek lisans diploması almıştır. 1985 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak iş hayatına atılmasının ardından, 1992 yılında Koç Holding’de Denetim ve Mali Grup Başkanlığı’nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında Koordinatör olan Uzun, 2004 yılından bu yana Koç Holding Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. TÜSİAD, Deniz Temiz Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Üyesi’dir.

Tamer Haşimoğlu, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı

Yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programı ile devam etmiştir. İş hayatına 1989 yılında Koç Holding Planlama Koordinatörlüğü’nde Yetiştirme Elemanı olarak başlamasının ardından Uzman, Müdür ve Koordinatörlük görevlerini üstlenmiştir. Ocak 2004’te Koç Holding Stratejik Planlama Grubu Başkan Vekili olarak görevlendirilen Haşimoğlu, Mayıs 2004-Nisan 2011 arasında Koç Holding Stratejik Planlama Başkanı olarak görevine devam etmiştir. Nisan 2011’den bu yana Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Koç Topluluğu’nun çeşitli şirketlerinde Yönetim Kurulu üyelikleri ile birlikte TÜSİAD, Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Üyelikleri ve HEV Mütevelli Heyeti Üyeliği bulunmaktadır.

Erol Memioğlu, Enerji Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 1979 yılında TPAO’da Uzman Mühendis olarak göreve başlayan Memioğlu, TPAO’da Üretim Müdürlüğü ve Yurt Dışı Projeler Grup Başkanlığı görevlerinin ardından, 1999 yılında Koç Holding’de Enerji Grubu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2003-2004 yılları arasında iş hayatına Koç Holding Enerji Grubu İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam eden Memioğlu, Mayıs 2004’ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kudret Önen, Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv Şirketleri ve Bilgi Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Koç Topluluğu’na 1975 yılında Ford Otosan’da katılmıştır. 1980 yılında Koç Holding’de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otokar’da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, 1994-2005 yılları arasında Otokar’da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 2005 yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, 2006-2010 yılları arasında Koç Holding Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2010 yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv Şirketleri ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Önen aynı zamanda, 2010 yılından bu yana Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanlığı görevinin yanında 2013-2014 dönemi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SaSaD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yapmıştır. 2014 yılından bu yana MESS ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Ahmet Ashaboğlu, CFO - Finans ve Stratejik Planlama Grubu Başkanı

Tufts Üniversitesi’nin (ABD) ardından Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de (ABD) Makine Yüksek Mühendisliği programını tamamlamıştır. 1994 yılında MIT’de Araştırma Görevlisi olarak iş hayatına başlayan Ashaboğlu, 1996-1999 yıllarında UBS Warburg bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1999-2003 yılları arasında McKinsey & Company, New York’ta Yönetici Danışmanlığı yapmıştır. 2003 yılında Koç Holding’de Finansman Grubu Koordinatörü olarak göreve başlayan Ashaboğlu, 2006 yılından bu yana Koç Holding’de CFO olarak görev yapmaktadır.

Cenk Çimen, Otomotiv Grubu Başkanı

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ardından Stanford ve Los Angeles California Üniversiteleri’nde (ABD) Yönetici Geliştirme programıyla sürdürmüştür. Koç Topluluğu’na 1991’de Nasoto’da Yetiştirme Elemanı olarak başlamış, 1993-1996 yıllarında Otosan Pazarlama’da Satış Koordinatörlüğü, Bölge Müdürlüğü ve İthalat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1996-1998 yıllarında Ford Otosan’da Filo Satış Müdürlüğü yapmış, 1998 yılında Otokoç Ankara’ya Genel Müdür olarak atanmıştır. 2001 yılında Otokoç çatısı altında birleştirilen şirketlerin Genel Müdürlüğü’ne, 2005 yılında Otokoç’la birlikte Birmot A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne atanmış, yine aynı yıl Avis araç kiralama işi de kendisine bağlanmıştır. Haziran 2009’dan bu yana Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Levent Çakıroğlu, Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, University of Illinois’den yüksek lisans derecesini almıştır. İş yaşamına 1988’de Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzmanı olarak başlamıştır. 1997-1998 yılları arasında Bilkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı Öğretim Görevlisi ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Koç Holding’e 1998 yılında Mali Grup Koordinatörü olarak katılmış, 2002-2007 yılları arasında Koçtaş Genel Müdürlüğü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürlüğü yapmıştır. 2008 yılında Arçelik Genel Müdürü olarak atanmıştır. Bu görevine ek olarak, Nisan 2010’dan bu yana Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Faik Açıkalın, Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı

1987 yılında ODTÜ İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İş yaşamına Interbank’ta Management Trainee (Uzman Yardımcısı) olarak başlayan Açıkalın, 1992-1998 yılları arasında Interbank, Marmarabank, Kentbank, Finansbank ve Demirbank’ta yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 1998-2000 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı, 2000-2005 dönemindeyse Genel Müdür olarak görev yaptığı Dışbank’ın 2005’te uluslararası finans grubu Fortis tarafından satın alınmasının ardından Fortis Türkiye’de Genel Müdür olarak görevine devam etmiştir. Aynı dönemde, Fortis Bank Belçika Global Yönetim Komitesi Üyeliği yapmıştır. 2007-2009 yılları arasında Doğan Gazetecilik CEO’su olarak iş yaşamına devam eden Açıkalın, Nisan 2009’da Yapı Kredi Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atanmış; Mayıs 2009’da da Yapı Kredi Genel Müdürü, 2010 yılındaysa Koç Finansal Hizmetler’de Murahhas Üye ve İcra Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Bu görevlerine ek olarak, Ağustos 2011’den bu yana Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Açıkalın, ayrıca Yapı Kredi iştiraklerinde ve Koç Tüketici Finansmanı’nda Yönetim Kurulu Başkanı, Allianz Yaşam ve Emeklilik’te Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Türkiye Bankalar Birliği’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Kenan Yılmaz, Baş Hukuk Müşaviri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1984’de İstanbul Barosu’na girdi. New Orleans Tulane Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Ticaret alanında yüksek lisans ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA derecelerini aldı. İş yaşamına 1989 yılında Koç Holding’de hukuk müşaviri olarak başladı. 2000-2006 yılları arasında baş hukuk müşaviri yardımcısı olarak görevini sürdürdü. 2006 yılından bu yana Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı kurucu üyesi, Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (TINA) kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TÜSİAD ve Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi’dir.

Oya Ünlü Kızıl, Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 1992 yılında kariyerine Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nde uzman olarak başlamıştır. Uluslararası işletme yüksek lisansını yaptığı George Washington Üniversitesi’nden 1997 yılında mezun olmasının ardından 5 yıl Washington Dc’de Dünya Bankası’nda Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Portföy Yöneticisi olarak görev almıştır. 2001 yılında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nda Başbakan Baş Danışmanı olarak 2 yıl süreyle görev yapmıştır. 2003 yılında CEO Danışmanı olarak göreve başladığı Koç Holding’de halen Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü olarak göreve devam etmektedir. 2008 yılında Yale Üniversitesi Dünya Liderleri listesine seçilmiş ve bu programda liderlik eğitimi almıştır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Üyesi’dir.

Özgür Burak Akkol, İnsan Kaynakları Direktörü

Yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2011 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programından yüksek lisans derecesini almıştır. Profesyonel iş hayatını sürdürürken Harvard Business School ile Columbia Üniversitesi’ndeki Yönetici ve Lider Geliştirme programlarından başarı ile mezun olmuştur. İş yaşamına 2001 yılında ABD’de Nautilus Foods bünyesinde Üretim ve Verimlilik Uzmanı olarak başlamıştır. Yurt dışı deneyimi sonrasında Türkiye’ye dönen Akkol, Koç Holding’e 2003 yılında İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak katılmış, 2004-2005 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, 2005-2009 yılları arasında Denetim Uzmanı ve Kıdemli Denetim Uzmanı olarak çalışmıştır. 2009-2010 yılları arasında Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2010-2014 yılları arasında ise Sistem Geliştirme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü görevlerinde bulunmuştur. Nisan 2014’ten bu yana Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.