Tüpraş


Geleceğe taşıyacak dev yatırımlar


Ülkenin üretim gücüne güç katma


Türkiye’nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi olan Tüpraş, İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da sahip olduğu dört rafineride yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketidir. Avrupa’nın 7’nci büyük rafineri şirketi olup, sahip olduğu 7,25’lik Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz’in yüksek kompleksiteye sahip rafinerileri arasındadır.

Strateji

Ülkenin petrol ürünleri ihtiyacını karşılarken, yenilikçi uygulamalarla sektörü yönlendirmek ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak Tüpraş’ın stratejisinin odak noktasıdır.

Tüpraş maliyet bazını düşürmenin yanı sıra operasyonel gelişmişlikte mevcut en iyi teknolojileri uygulayarak sektörden olumlu yönde ayrışmayı hedeflemektedir.

Tüpraş, 2006-2014 dönemine ait 5,2 milyar ABD Dolar’lık yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Aralık 2014’te devreye alınan Fuel Oil Dönüşüm yatırımı ile 7,25 seviyesinde olan Nelson Kompleksite Endeksi 9,5 seviyelerine yükselmiş olacaktır. Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş ülkemiz ve hissedarlarımız için maksimum değer yaratmayı sürdürmek için başta ürün verimliliğini pazar talebi doğrultusunda artırırken; operasyonel mükemmelliği en üst düzeye taşıyarak işletme emre amadeliği, enerji endeksi ve işletme maliyet endeksinde bölge rafinerileri arasında yapılan karşılaştırmalarda ön sıralarda yer almayı hedeflemektedir.

Optimum üretim politikası ve Fuel Dönüşüm Projesi öncesi bakım çalışmalarına rağmen %74,9 kapasite kullanımı

Fuel Oil Dönüşüm Projesi (Residuum Upgrade Project) için İzmit Rafinerisi’nde altyapı bağlantılarına yönelik bakım duruşları, diğer rafinerilerde proje öncesi gerekli rafineri planlı bakım çalışmaları ve stok-üretim optimizasyon programları çerçevesinde, 2014 yılında %74,9 kapasite kullanımı ve %72,2 beyaz ürün verimi gerçekleştirilmiştir.

Yurt içine 16,9 milyon ton ürün arz edilirken, 5,3 milyon ton ürün ihraç edilmiş ve toplam satışlar 22,2 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.

3,0 milyar ABD Dolar’lık Fuel Oil Dönüşüm Projesi tamamlandı.

Son yıllarda tüketimi hızla azalan yaklaşık 4,2 milyon ton fuel oil eşleniği ağır ürünler işleyerek, çoğunluğu motorin olmak üzere Euro V standartlarında yaklaşık 3,5 milyon ton daha değerli ve çevreci beyaz ürünlere dönüştürecek olan 3,0 milyar ABD Doları bedelli Fuel Oil Dönüşüm Projesi tamamlanarak devreye alınmıştır.

Ülkemizin cari açığını 1 milyar ABD Doları mertebesinde düşürmesi beklenen projede, inşaat ve montaj süresince 8.000 kişi istihdam edilmiş; devreye alınması ile beraber ise 500 kişiye ilave istihdam yaratılmıştır.

Ham petrolden ne kadar yüksek katma değerli nihai ürün üretildiğinin göstergesi olan Nelson Kompleksitesi Endeksi İzmit Rafinerisi’nde, projenin devreye girmesi ile 7,78’den 14,5 seviyesine yükselerek dünyanın dönüşüm oranı en yüksek rafinerilerinden biri olacaktır.

Güçlü Kurumsal Yönetim

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ocak 2014 tarihinde yayınladığı yeni metodoloji ile yapılan değerlendirmede, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne verdiği önem ve gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda Tüpraş’ın notu Ekim 2014’te 9,31 olarak belirlenmiş ve endeksin kurulduğu 2007 yılından bu yana ilk sıralarda yer almaya devam etmiştir.

Ödüller ve Başarılar
  • “ISO 500 Şirket”, “Fortune 500” ve “Capital 500” araştırmalarında 1’inci
  • 2013 yılı Türkiye ihracat şampiyonu
  • BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde 9,31 derecelendirme notu
  • BİST-30 Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk 15 şirketin içinde
  • KSO Sektörel Performans Ödülleri’nde Büyük Ölçekli İşletme kategorisinde süreklilik ödülü
  • Batman Rafinerisi’ne “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SENVER 14”de en verimli endüstriyel tesis kategorisinde 1’inci
  • Türkiye İnovasyon Ligi Ar-Ge Yönetimi kategorisinde 4’üncü
  • 3’üncü Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi’nde “En İyi Ar-Ge Merkezi” olarak 1’inci
  • 10 patent başvurusu ile 26’ncı sıra
  • Fuel Oil Dönüşüm Projesi - Kontrol Binası Leed Sertifikası Gold Level

DENİZ TAŞIMACILIĞI: DİTAŞ

Tüpraş’ın %79,98 hissesine sahip olduğu Ditaş, ham petrol ve ürün taşımacılığını Tüpraş’ın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ditaş, 2014 yılında Tüpraş’a 4,9 ton ham petrol ve 3,6 ton ürün olmak üzere, toplam 8,6 milyon tonluk taşıma hizmeti sağlamıştır. Ditaş, 1974 yılında başladığı tanker işletmeciliğini halen 164.859 dwt’luk ham petrol tankeri, toplam 79.685 dwt’luk dört ürün tankeri ve zaman esaslı kiraladığı tankerlerle sürdürmektedir. Sahibi olduğu 11 adet römorkör, 7 adet palamar botu ve 1 adet pilot botu ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri de vermektedir. Ayrıca, İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Üniteleri’nin ihtiyacı olan yarı mamul şarjı İzmir Rafinerisi’nden taşıyacak olan 2 adet 19.500 dwt’lik tanker de Şirket’in filosuna dahil edilmiştir.