Şeref Başkanı'ndan Mesaj


Ülkemizde özel sektör yatırımlarının düşüş göstermesine rağmen, Koç Topluluğu olarak tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.


Sayın hissedarlarımız,

Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz diyorum.

2014 yılını değerlendireceğimiz bu toplantının, sizler ve şirketimiz açısından verimli geçmesini diliyorum.

Uluslararası arenaya baktığımızda, zorlu ve yoğun bir dönemden geçildiği görülmekte. Bunun nedeni; farklı bölge ve ülkelerde önemli politik ve ekonomik gelişmelerle karşı karşıya gelinmesidir.

Birkaç yıl evvel ağır bir mali krize yakalanan Amerika, geçtiğimiz yıl aldığı ciddi tedbirler ile ekonomisini düzeltmiş ve büyüme trendine geçmiştir. Ancak bu sefer de Avrupa’nın bir yavaşlama dönemine girdiğini gördük. Diğer taraftan Uzakdoğu’da yıllarca çift haneli büyümelerle dikkat çeken Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranları yavaşladı. Bütün bunlar göz önüne alındığında, IMF ve Dünya Bankası gibi otoriteler 2015 ve 2016 yılları için karamsar tahminlerde bulunuyorlar.

Son günlerde ani düşüş gösteren petrol fiyatlarının ilk ağızda küresel bir ekonomik canlanmaya yol açacağı tahmin edilirken, şimdi bu gelişmenin yeterli desteği sağlamayacağı söyleniyor ve de görülüyor.

Gerek ülkeler bazında, gerekse bölgesel çapta, ekonomileri canlandırmak amacıyla, Merkez Bankaları’nın parasal politikalar geliştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Avrupa, Amerika, Japonya ve Çin Merkez Bankalarının bu yöndeki açıklamaları, bildirimleri henüz teorik aşamada ve şimdilik sadece olumlu beklentilere yol açıyor.

Bütün bu ekonomik gelişmelere paralel olarak farklı ülkeler ile bölgelerdeki mezhep ve hükümranlık çatışmaları, bunlarla bağlantılı askeri ya da sivil terör saldırıları, toplumları endişeye ve karamsarlığa itiyor.

Global platformdaki bu gelişmelerle ve belirsizliklerle kıyaslandığında, ülkemizin istikrarlı bir ekonomik dönem geçirdiğini söyleyebiliriz. İki önemli seçim sürecine rağmen istikrarın korunabilmiş olması, olumlu bir göstergedir.

Ekonomik rasyolarda geçmiş yıllardaki yüksek performans, bağımlı olduğumuz Avrupa piyasalarının gerilemesinden bir miktar etkilenmiştir. Dış piyasalardaki yavaşlamayı telafi amacıyla, iç talebi canlandırma yönünde son günlerde hükümetimizin yeni uygulamaları ve önlemleri devreye almakta olduğunu görüyoruz.

Birçok ekonomik rasyoyu etkileyen petrol fiyatlarının düşmesi ve hükümetin iç talebi artırma politikaları ile yılın geri kalan bölümünü nispeten daha iyimser değerlendirme imkanı olacaktır. Bu arada evvelden beri söz konusu edilen radikal yapısal reformların da gündemden çıkartılmaması ve çalışmaların sürdürülmesi, hem ekonomik, hem politik istikrarın devamı bakımından çok önemlidir.

Geçtiğimiz yıl sizlere seslenirken o dönemde yaşadığımız tüm olumsuzluklara karşın ülkemizin uzun vadedeki büyüme potansiyeline olan inancımızın tam olduğunu vurgulamıştım. O günlerden bu yana yatırımlarımızı aksatmadan sürdürdük. Söz verdiğimiz gibi ülkemizin döviz dengesine milyarlarca Dolar olumlu katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdik. Binlerce gencimize yeni iş kapısı açarak, insan gücümüzü en üst teknolojik donanımlarla buluşturacak projeler geliştirdik. Ülkemizde özel sektör yatırımlarının düşüş göstermesine rağmen, Koç Topluluğu olarak tarihimizin en büyük yatırımlarını gerçekleştirdik.

Enerji sektöründe 3 milyar ABD Doları yatırımla Tüpraş’ın İzmit rafinerisini dünyanın en yüksek teknolojisine ve kompleksitesine kavuşturduk. Bankacılıkta toplam 426 milyon TL yatırım ile müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için, şube sayımızı 1.000’in üzerine yükselttik. Otomotiv şirketlerimizde dev projelerin kararını aldık. Ford Otosan’da takriben 1,4 milyar ABD Dolar’lık yeni model ve üretim yatırımını tamamlayıp, devreye alırken; Tofaş’ta da benzer büyüklükte bir yatırım sürecini başlattık. Sonuçta 2014 yılında toplam 7,6 milyar TL kombine yatırımla yaklaşık 4.500 adet yeni iş imkanı yaratmış olduk.

Arçelik’in artık sadece ülkemizde değil; enternasyonal piyasalarda da isminden bahsedilir oldu. Avrupa beyaz eşya pazarında 2’nci sıraya yükselen Arçelik, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika’dan sonra Tayland’da bir imalat merkezi için yatırımlara başladı. Otomotiv ve beyaz eşyada dünya standartlarında üretim üsleri yaratarak kapasitemizi sürekli artırıp, ülkemizin ihracatına ve cari dengemize büyük katkı sağladık. Her iki sektörde de imalatımızın %60’dan fazlasını ihraç pazarlarına sevk ediyoruz.

Bu sene hayata geçen Tüpraş fuel-oil dönüşüm projesi ile ülkemizin döviz dengesine katkımız daha da artacak. Kısaca, bir yandan ekonomimizi desteklerken; bir yandan da, ülkemizin ismini, farklı konularda dünya sıralamalarında yükseltmenin gururunu yaşıyoruz.

Ticari ve endüstriyel faaliyetlerimizi sürdürürken teknolojimizi de devamlı geliştirmemiz gerekiyor. Dünyada rekabetin bu denli hızlı değiştiği dönemde, sadece geri kalmamak değil, lider oyunculardan biri olabilmek için, şirketlerimizde milyonlarca Dolar yatırımlarla Ar-Ge ve mühendislik merkezleri kuruyor, ürün ihracatımıza paralel olarak, yurt dışına teknoloji satıyoruz.

Diğer taraftan; Topluluğumuz uzun yıllardan beri sürdürdüğü sosyal sorumluluk görevlerini ve projelerini desteklemeye devam etmektedir.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eğitim Hastanesi, Topkapı’da Ekim 2014’ten itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır. 270 yatak kapasiteli, Amerikan standardındaki ekipman ile donatılmış bu hastane için 350 milyon ABD Doları yatırım yapılmıştır.

Eğitim, sağlık ve kültür alanlarındaki diğer çalışmalarımız ve projelerimiz de genişleyerek devam etmektedir.

Değerli hissedarlarımız;

Gelecek toplantımız Topluluğumuzun 90’ıncı yıl dönümüne rast gelmiş olacak. İnişli çıkışlı bu uzun devre boyunca nice güçlüklerle karşılaştık, yılmadan, usanmadan çalıştık, birçok başarılar elde ettik. Bu sürede sizlerden aldığımız desteğin yanında, ülkemize ve halkımıza faydalı olmayı görev bilmemiz, yönetimimizi istikrarlı ve özverili şekilde devam ettirmemiz, sonuçlarımızda etkili olmuştur.

Geçmişte olduğu gibi, gelecekteki tüm başarılarımız da, ancak sizlerin katkısı, güveni ve desteği ile mümkün olabilecektir. Buradan bir kez daha tüm hissedarlarımıza, müşterilerimize, bayilerimize, tedarikçilerimize, yan sanayimize, iş ortaklarımıza, sendikalarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Rahmi M. Koç
Şeref Başkanı