Pay Sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri


Türkiye’nin en büyük Holding şirketi olarak Borsa İstanbul’da ülkemizin yüksek büyüme potansiyeline tek elden yatırım fırsatı sunuyoruz.


Koç Holding ve Topluluğa ait 11 halka açık şirketi, 2014 yılsonu itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin %17’sini oluşturmaktadır.

Koç Topluluğu şirketlerinin BIST’in %17’sini oluşturmasının verdiği sorumluluk bilinciyle Koç Holding, uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile hissedar değerini sürekli artırmak hedefiyle çalışmaktadır.

2014 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 14 roadshow ve konferansa katılınmış, 600’ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcı ile toplantı yapılmıştır. Finansal sonuçların paylaşımı için üst düzeyin katılımıyla çeyreksel bazda webcast’ler düzenlenmektedir.

2014 yılında Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından ilk kez gerçekleştirilen ve “Yılın Finansal Sonuç Açıklaması”,

“Yılın Faaliyet Raporu” ve “Yılın İnternet Sitesi” alanlarında en iyi şirket uygulamalarını belirleyen Yatırımcı İlişkileri ödüllerinde,

Koç Holding Yatırımcı İlişkileri her üç kategoride de ilk üçe girme başarısını göstermiştir.

NEDEN KOÇ HOLDİNG?

Yatırımcı için
 • BIST’de ülkemizin yüksek büyüme potansiyeline tek elden yatırım fırsatı
 • Türkiye’nin en büyük Holding şirketi ve şirketler topluluğu
 • Hissedar değerini artırmaya odaklı stratejilerle sağlanan sürdürülebilir kârlılık
 • Düşük penetrasyonlu sektörlerde lider pozisyonlarıyla yüksek büyüme potansiyeli ve ölçek ekonomisi avantajları
 • Güçlü markaları, geniş dağıtım ağı ve yüksek hizmet kalitesi ile özgün rekabet avantajları
 • Güçlü net nakit pozisyonu ve kuvvetli bilanço yapısı
 • Faaliyet performansında yüksek ve istikrarlı artış
 • Ekonomik dalgalanmalara ve risklere karşı dayanıklı portföy yapısı
 • Doğru kullanılan erken uyarı sistemleri ve veri tabanları sayesinde gerçekleştirilen etkin risk ve fırsat yönetimi
 • Net aktif değerinin yaklaşık %90’ının halka açık şirketlerden oluşmasının getirdiği şeffaflık
 • Yeniden yapılanma, proaktif şirket alım ve satımları, özelleştirmeler, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle kanıtlanmış 89 yıllık başarılı geçmiş ve tecrübe
 • Dünya ölçeğinde rekabetçi ve güçlü olmayı sağlayan yatırımlar
Topluluk şirketleri için
 • 89 yıllık tecrübeye dayanan güven, yüksek itibar ve güçlü marka yönetimi
 • Uzun vadeli stratejilerde rehberlik ve Topluluk içi en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Güçlü bilanço yönetimi, risk yönetim sistemleri ve mali piyasalarda uygun koşullarla finansman sağlama avantajı
 • Kurumsal yönetim, iş yapış şekli, etik ilkeler, çevre politikaları ve çalışma koşulları açısından evrensel standartlardaki Topluluk vizyon ve hedeflerinin şirketlerde uygulanması
 • Geniş dağıtım kanalları, kapsamlı müşteri bilgisi ve müşteri veri tabanı yönetimi
 • Ölçek ekonomisi avantajları ve verimli kaynak yönetimi
 • Performansa ve hissedar değeri yaratmaya odaklı hedef yönetim sistemi
 • Güçlü insan kaynakları yapısı

Yabancı kurumsal yatırımcıların Koç Holding’e karşı artan ilgisi, yatırımcısı için yarattığı yüksek değerin sonucudur.


Hissedarlarına yarattığı yüksek değerin bir göstergesi olarak Koç Holding, Türkiye’deki diğer holding şirketlerine kıyasla istikrarlı bir şekilde net aktif değerine göre çok daha düşük iskontoyla; belli dönemlerde ise primle işlem görmektedir.

Koç Holding hissesi 2014 yılsonu değeri, 2013 yılsonuna göre %43 yükseliş kaydederek, aynı dönemde %24 artan BIST-Holding endeksinin ve %29 artan BIST-30 endeksinin oldukça üzerinde performans sergilemiştir.

Koç Holding’in halka açık olan kısmındaki yabancı payı kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle, son 5 yılda %55,9’dan %80,9’a yükselmiştir. Aynı dönemde BIST’deki yabancı payı %67,2’den %63,8’e gerilemiştir.