Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi çalışmalarının başlatıldığı tarih itibarıyla BİST 30’da işlem gören tüm şirketlerimiz endeks kriterlerini sağlamış; Koç Holding ile birlikte Arçelik, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi Endeks’te yer almayı başarmıştır.


KOÇ’TA KURUMSAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI YÖNETİMİ

Koç Topluluğu, kuruluşundan bu yana kurumsal sürdürülebilirliğinin tüm toplumun refahı ile mümkün olduğunun bilincindedir. Kurucumuz Merhum Vehbi Koç’un “Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek öncüsü olduğumuz ve vazgeçemediğimiz ilkemizdir” vizyonu yönetim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır. Sürdürülebilirliği bir yönetim modeli olarak benimseyen Koç Topluluğu, sürdürülebilirliği tüm faaliyet ve süreçlere entegre etmiştir.

Sorumlu ve sürdürülebilir yönetim yapımız, 2014’te lansmanı gerçekleştirilen Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki değerlendirmelerin sonuçlarına yansımıştır. Endeks çalışmalarının başlatıldığı tarih itibarıyla BİST 30’da işlem gören tüm Topluluk şirketlerimiz endeks kriterlerini sağlamış; Koç Holding ile birlikte Arçelik, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi Endeks’te yer almayı başarmıştır.

2014 yılı içerisinde Koç Topluluğu şirketlerinin entegre bir strateji çerçevesinde sürdürülebilir iş modellerini geliştirmelerini amaçlayan “Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Yönetimi Projesi” başlatılmıştır. Proje ile Topluluk olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızdaki öncelik alanlarının yeniden gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Değerlendirmeler çerçevesinde hedefleme ve performans ölçme süreçlerinin tüm Topluluk için konu bazlı ve entegre bir yaklaşımla yönetilmesi planlanmaktadır.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (GLOBAL COMPACT)

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’un 2006 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), sosyal sorumluluğun bir kurumun operasyonlarında nasıl işlenebileceği ve nasıl ileriye taşınacağını gösteren uluslararası bir çerçeve niteliğini taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Yerel Ağı Yönetim Kurulu üyesi olan Koç Holding, Global Compact’ın ülkemizde yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması için gerçekleştirilen çalışmalara 2014 yılı içerisinde de destek vermeyi sürdürmüştür. Ayrıca, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini bir araya getirerek şirketler arası öğrenme süreçlerini desteklemek ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) ülke çapında yayılımına katkı sağlamak amacı ile kurulmuş olan Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu’nda da aktif olarak görev alınmıştır.


Tüm faaliyetlerinde yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı ilke edinen Koç Topluluğu, çalışanlarının çevre bilinciyle çalışmasını, deneyimlerini paylaşarak yerel ve küresel çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi, ülkenin lider topluluğu olmayı hedeflemektedir.


KOÇ’TA ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR

Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı ilke edinen Koç Topluluğu, çalışanlarının çevre bilinciyle çalışmasını, çevre taahhüdünü karşılamadaki ilerleyişini hızlandırmayı, çevresel performansını sürekli olarak geliştirmeyi, deneyimlerini paylaşarak yerel ve küresel çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi, çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve toplum ihtiyaçlarına duyarlı kalarak, ülkenin lider topluluğu olmayı hedeflemektedir.

Koç Topluluğu Çevre Politikası, Çevre Vizyon ve Misyonu, tüm Topluluk şirketlerinin faaliyetlerinde temel aldıkları yönetsel yaklaşımları şekillendirmektedir. Belirlenen bu yönelimler, Topluluk düzeyinden operasyon sahalarına kadar uzanan güçlü bir organizasyon, sağlam sistem ve süreçlerle yönetilmektedir. Bu çalışmalardaki en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak uzun vadeli çalışma planları oluşturulması ve ortak projeler geliştirilmesi amacıyla Holding bünyesinde Çevre Kurulu oluşturulmuştur.

Koç Topluluğu şirketleri arasında çevre duyarlılığını artırmak, olası riskleri tespit etmek amacı ile iki yılda bir Denetim Grubu ve Çevre Kurulu ortak çalışması ile çevre denetimi yapılmaktadır. Topluluk bazında çevresel veriler sürdürülebilirlik kıstaslarına uygun göstergeler ile takip edilmektedir.

Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetim çalışmaları, İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi, Kaynak Kullanımında Verimlilik Yönetimi, Çevre Dostu Ürün Geliştirme, Çevre Koruma ve İyileştirme olmak üzere dört ana alanda toplanmaktadır.

İklim değişikliği ve emisyon yönetimi

Koç Topluluğu şirketleri, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarını Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda Topluluk şirketlerinin tamamı, sera gazı emisyonlarının etkin biçimde ölçümü ve azaltımı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, kurucuları arasında bulunduğu ve Topluluk şirketlerinden Aygaz’ın da üye olduğu Türkiye İklim Platformu’nun 2011 yılından günümüze Dönem Başkanlığı’nı yürüterek 2011’de Durban’da (COP 17), 2012’de Doha’da (COP 18) gerçekleştirilen Dünya İklim Zirvesi gibi uluslararası platformlarda Koç Topluluğu ve Arçelik’in yanı sıra Türk İş Dünyası’nı da temsil etmektedir. 2013 yılında Varşova İklim Zirvesi’nde (COP 19) ve 2014 yılı sonunda gerçekleştirilen Lima İklim Zirvesi (COP 20) öncesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan Çalışma Grubu’nda, Koç Topluluğu, Çevre Kurulu Başkanı Fatih Özkadı tarafından temsil edilerek, iklim değişikliği ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmiştir. Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi’ne, Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda detaylı olarak yer verilmiştir.

2014 yılında Topluluk Şirketleri emisyon yönetimi çalışmaları kapsamında, Arçelik, Ford Otosan, Tofaş, TürkTraktör, Opet Petrolcülük, Opet Fuchs, Koçtaş, THY Opet ve 10 havalimanı 2013 yılı için ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Raporlama Standardı’na uygun olarak sera gazı emisyonlarını hesaplamış; bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulatarak belgelendirilmişlerdir. Diğer Topluluk şirketleri de bu standarda göre sera gazı yönetim sistemleri kurmuşlardır.


Koç Topluluğu’nun temel amaçlarından biri olan “müşterilerine katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunma” ilkesinin önemli bir parçası da çevresel etkisi düşük ürünler üretmesini sağlamaktır.


Kaynak kullanımında verimlilik yönetimi

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Tüpraş, Aygaz, Arçelik, TürkTraktör, Tofaş, Ford Otosan, Tat Konserve ve Sek Süt ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek belgelendirilmişlerdir. Arçelik’in yurt dışı işletmelerinden Çin, Rusya ve Romanya fabrikaları da 2014 yılında ISO 50001 belgelerini almıştır. Böylece sadece Türkiye’de değil, global olarak da Enerji Yönetimi Sistemi devreye alınmıştır.

Tofaş, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2014 yılında toplam 111 enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. Bu projeler sayesinde toplam 124.812 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 9.720 ton CO2 azaltımı sağlanmıştır.

Opet güneş enerjisi projesi kapsamında, yenilenebilir enerjiden elektrik enerjisi elde edilmesi amacı ile Mersin Depolama Terminali içerisindeki alana 102,96 kWp/100 kWe gücünde güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirmek üzere fotovoltaik paneller yerleştirilmiştir. Proje kurulumu tamamlanmış olup elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır.

Opet Mersin Terminali’nde 2014 yılında tamamlanarak devreye alınan yağmur suyu ile yağlı suları birbirinden ayırmak suretiyle ayrı havuzlara toplanmasını sağlayan kapalı sistem kullanıma alınmıştır.

Opet Marmara Terminali’nde endüstriyel atıksu arıtma tesisi çıkış sularının tamamının kullanım suyu olarak geri kazanılmasına ilişkin 1505 TÜBİTAK TEYDEB projesi, 09.10.2014 tarihinde kabul edilmiştir.

Arçelik – İTÜ işbirliği ile “Pişirici Cihaz Üretiminde Tesis İçi Su Geri Kazanımı, Minimizasyonu ve Entegre Su Yönetimi Projesi” TÜBİTAK TEYDEB 1505 projesi kabul edilmiştir. Projede, üretim esnasında oluşan proses atıksuları ileri arıtım teknolojisi ile geri kazanılarak, ürün kalitesini etkilemeyecek şekilde üretimde yeniden kullanılacaktır.

Opet Fuchs Madeni Yağ, Adblue üretim tesisi su saflaştırma ünitesinden çıkan proses suyunu, tuvalet ve bahçe sulama gibi genel kullanıma haiz alanlarda kullanmaya başlamıştır.

Çevre dostu ürün geliştirme

Koç Topluluğu’nun temel amaçlarından biri olan “müşterilerine katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunma” ilkesinin önemli bir parçası da ürünlerin mümkün olan en düşük düzeyde çevresel etki üretmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Topluluk şirketleri, 2014 yılında da çevre dostu onlarca yeni ürün ve hizmet geliştirerek müşterilerinin beğenisine sunmuştur. Ürünlere ilişkin yapılan çalışmaların detaylarına Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda yer verilmiştir.


Çevresel etkilerin düşürülmesinin yanında, doğal yaşam ve biyoçeşitliliği geliştirici çalışmalar, çevre bilincinin geliştirilmesi için Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi anlayışı kapsamında yürüttüğü çalışmalardır.


Çevre koruma ve iyileştirme

Üretimin çevresel etkilerini azaltmak, Koç Topluluğu şirketlerinin öncellikleri arasında yer almaktadır. Topluluk şirketlerinde takip edilen üretim süreçlerinde çevreye saygı ön planda tutulmaktadır. Topluluk şirketlerinin pek çoğunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi mevcuttur.

Arçelik, 2014 yılında AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği) kapsamında Bolu ve Eskişehir’de iki geri dönüşüm tesisi kurarak, sektöründe, ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel ektilerini minimuma indirecek seviyeye ulaşan şirket olmuştur. Eskişehir’de kurulan geri dönüşüm tesisi, buzdolabı/soğutucular/iklimlendirme cihazlarını işleyecek tesisler için istenen tüm teknik şartları sağlayan ve eski buzdolaplarında var olan, ozon tabakasına zararlı CFC’li (kloroflorokarbon) gazları da kapalı sistemle toplayabilen Türkiye’deki ilk geri dönüşüm tesisidir.

Opet, akaryakıt istasyonlardaki akaryakıtın çevreye ve yeraltı suyuna etkilerini engellemek için çeşitli önlemler almaktadır.

2014 yılında Koç Topluluğu şirketleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında da çalışmalar yapmıştır.

 • Opet, yeşile verdiği önemi vurgulamak ve Yeşil Yol Projesi’ni desteklemek amacıyla, bu özel günde tüm çalışanlarına toplam 1.050 adet ağaç fidesi hediye etmiştir.
 • Arçelik, “su” konusunu gündeme almış, “Arçelik Doğaya Saygılı Fotoğraf Yarışması” düzenlemiştir. Fotoğraf Yarışması’nın teması “Kaybolan Su” olarak belirlenmiştir.
 • Aygaz, “su” konusunu gündeme almış, tesislerinde ve merkez ofislerinde su israfını önlemeye yönelik bilgilendirme afişleri hazırlamıştır. Ayrıca eğitim notu oluşturularak, Türkiye’de ve dünyada kullanılabilir suyun durumu, suyun israf edildiği noktalar ve su israfının önlenmesine yönelik bilgiler çalışanlara anlatılmıştır.
Ödüller
 • Koç Holding, Arçelik, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi, BİST 30 Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanmıştır.
 • Arçelik, CDP Performans Derecelendirmesinde en üst derece olan A performans skorunu elde ederek global “A Listesi: CDP İklim Performans Liderleri Endeksi 2014”te yer alma hakkı kazanmıştır.
 • Arçelik, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda; A+++ %-10 enerji seviyesine sahip kurutucusu ile “En Verimli ürün” ve Bulaşık Makinesi İşletmesi ile “En Verimli Endüstriyel Tesis” ödüllerini almıştır.
 • Otokar, İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından 2014 yılında 14’üncüsü düzenlenen Çevre ve Enerji Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi” kategorisinde 3’üncülük ödülüne layık görülmüştür.
 • Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası 14’üncü Çevre ve Enerji Ödülleri Yarışması’nda “Arka Pencere” isimli projesiyle Büyük Ölçekli Kuruluş Çevre ve Sürdürülebilirlik Yönetimi 2’ncilik ödülünü almıştır.
 • Tofaş, 2014 yılında, Karbon Saydamlık Projesi (CDP)- Performans Liderliği endeksinde A Listesi’ne girmiştir.
 • Tofaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Üretim Yarışması’nda, Boya Üretim Müdürlüğü’nde gerçekleştirdiği “Atık Isı Geri Kazanımı Projeleri” ödüle layık görülmüştür.
 • Tofaş, BUSİAD tarafından ilki düzenlenen “Enerji Yönetim Ödülleri Programında” 1’incilik ödülü alma başarısı gösterilmiştir.
 • Tofaş İSO tarafından düzenlenen “14’üncü Çevre ve Enerji Ödülleri - Büyük Ölçekli Kuruluş Enerji Verimliliği yarışmasında 2’ncilik ödülünü almıştır.
 • Tofaş’ın yönetimsel, çevresel ve sosyal faaliyetleri, Türk otomotiv sektöründe bir ilk olarak, GRI4 (Global Reporting Initiative) formatına göre; “Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu” adı altında yayınlanmıştır.
 • Opet, geçtiğimiz iki yılın operasyonlarını içeren 3’üncü Sürdürülebilirlik Raporu’yla Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından 3 ödüle birden layık bulunmuştur.
 • Opet, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Mühendislik Fakültesi’nin ortaklaşa düzenlediği “17’nci Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri” kapsamında uyguladığı sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık görülmüştür.
 • Opet, Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü tarafından, ‘Temiz Tuvalet Kampanyası’ kapsamındaki çalışmaları ile ödüle layık bulunmuştur.
 • Batman Rafinerisi’ne “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması SENVER 14”de en verimli endüstriyel tesis kategorisinde 1’inci
 • Fuel Oil Dönüşüm Projesi - Kontrol Binası Leed Sertifikası
  Gold Level

Koç Topluluğu, ülkemizde kadının güçlenmesi için çalışmalar başlatmak üzere BM Kadın Birimi ile yeni bir işbirliğine imza atmıştır.


TOPLUMSAL GELİŞİM

Koç Topluluğu, paydaşlarının beklentisi çerçevesinde toplumsal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara büyük önem vermektedir. Toplumsal gelişim alanındaki çalışmalarını stratejik bir yaklaşım çerçevesinde yöneten Koç Topluluğu, kaynaklarını toplumsal gelişim, eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarına yoğunlaştırmaktadır.

Mesleki Eğitim Çalışmaları: Meslek Eğitiminde Okul - İşletme İşbirliği

Vehbi Koç Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, Koç Holding ve Koç Topluluğu şirketleri ile 81 ilde farklı sektörlerde başarıyla hayata geçirilen ve 2013 yılı itibarıyla tamamlanan Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi, “mesleki eğitim–istihdam–kalkınma” ekseninde döngünün tamamlanmasını sağlayan Okul-İşletme İşbirliği modelinin yaygınlaştırılmasıyla sürdürülmektedir.

Bu amaçla oluşturulan Okul-İşletme İşbirliğinin Geliştirilmesi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TÜSİAD sorumluluğunda; Vehbi Koç Vakfı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), Eğitim Reformu Girişimi, Öğretmen Akademisi Vakfı ve MESS Eğitim Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilecektir.

Program kapsamında, işletmeler ve mesleki eğitim kurumları arasındaki işbirliklerinin sayısını ve kalitesini artırmak üzere farklı bölgelerde sanayi ve ticaret odaları, iş dünyası birlikleri, organize sanayi bölgeleri, meslek kuruluşları, işletmeler, il istihdam kurulları ve mesleki eğitim kurumlarının katılımları ile çalıştay ve eğitimlerin yapılması, bunların neticesinde oluşturulan işbirliklerinin düzenli olarak takip edilmesi planlanmaktadır. Programın pilot çalışması, işveren ve mesleki eğitim kurumu temsilcilerinden yaklaşık 70 kişinin katılımıyla 27 Kasım tarihinde Bandırma’da gerçekleştirilmiştir.

MLMM Projesi ayrıca 2014 yılında 11’inci ödülünü kazanmıştır. Proje, iyi uygulamalara dönüştürdüğü işbirliği modelinin etkinliği, kapsayıcılığı, yenilikçiliği ve sürdürebilirliği sayesinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde Büyük Ödül’e layık görülmüştür.

Kadının Güçlendirilmesi Alanında Çalışmalar

2014 yılı içerisinde Koç Holding, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın Birimi-UN Women) ile Türkiye’de kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesine katkıda bulunmak üzere bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Uzun yıllardır hak temelli ve insan odaklı bir yaklaşımla kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiren Koç Topluluğu, önümüzdeki dönemlerde önemli bir katma değer yaratacağına inandığı toplumsal cinsiyet çalışmalarına yönelecektir.

Ülkem İçin

Koç Holding tarafından 2006 yılında başlatılan bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan “Ülkem İçin”, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin yaygınlaştırılması fikrine dayanmaktadır. “Ülkem İçin” Projesi ile Koç Topluluğu şirketlerinin çalışanları, bayileri ve tedarikçileri tarafından toplumsal sorunların çözüme kavuşturulması için katılımcı bir tutum geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her iki yılda bir odağı toplumun farklı bir ihtiyacına yöneltilen “Ülkem İçin” Projesi kapsamında 2006-2007 yılları uygulaması olarak yerel kalkınmaya destek olan 387 yerel proje hayata geçirilmiştir. 2008-2009 yılları uygulaması olarak ülke geneline yayılan 7 Ülkem İçin Ormanı’nda 1.084.000 fidan dikilmiş ve 18.000 çocuğa çevre eğitimi verilmiştir. 2010-2011 yılları uygulamasında ise gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazanım kampanyası ile 103.000 kişi bilinçlendirilmiş ve 83.579 ünite kan bağışlanmıştır. Bu rakamlarla Koç Topluluğu, Kızılay’a bir kurumca sağlanan en yüksek kan stoğu bağışını gerçekleştirmiştir.

“Ülkem İçin” Projesi kapsamında 2012-2015 yıllarında, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte, “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” diyerek, iş hayatında ve sosyal hayatta engellilerin yaşamlarında kalıcı bir etki yaratmak için destek olacak uygulamalarda rol model olunması ve engelliler konusunda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulması hedeflenmiştir. “Ülkem İçin” Projesi’nin bu uygulamasında, Mayıs 2012 tarihinden bugüne kadar 34 Koç Topluluğu şirketinde ve “Ülkem İçin” Elçisi olan bayilerimiz aracılığıyla gönüllü olan 36 ilde düzenlenen farkındalık eğitimleri ile 125.982 kişide farkındalık yaratılmıştır. “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimleri kapsamında 372 gönüllü eğitmen yetiştirilmiş, 2.433 adet eğitim düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, şirketlerin, bayi ve mağazaların “Engelli Dostu” hale getirilmesi konusunda 1.361 farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında bir yandan engelli çalıştırma konusunda yasal yükümlülükler takip edilirken, diğer yandan engellilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirilmiştir. Şirketlerde gerek birbirleriyle, gerek sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde projeyi destekleyici 39 sosyal sorumluluk çalışması hayata geçirilmiştir.


Koç Holding, farklı sanat dallarının toplumsal gelişimine ve yurt dışında ülkemizin farklı alanlarda başarıyla temsil edilmesine destek vermeye devam ediyor.


Koç Fest

Koç Holding, Topluluk şirketleri ile birlikte, müzik ve eğlenceyi üniversitelere taşımak, öğrencilere özel bir festival yaratmak ve bunu gelenekselleştirmek adına 2006 yılında Koç Fest’i başlatmış olup, 9 yılda 32 şehir gezerek 82 festival düzenlemiştir. Sporun, hayat kalitesini artırdığına ve hem fiziksel hem de ruhsal açıdan daha sağlıklı bir toplum yarattığına inanan bir kurum olarak Koç Holding, Koç Fest kapsamında 2009 yılı itibarıyla Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Böylece, üniversiteler arasında düzenlenen en prestijli spor etkinliği ve aynı zamanda Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu “Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları” adını alarak festivalin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu girişim ile Koç Fest; spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Türkiye’nin en büyük gençlik festivali unvanını almıştır. Koç Fest, 2009 yılından bu yana her yıl 46 branşta toplam 185 üniversiteden 20.000’i aşkın sporcuyu misafir etmektedir. Her yıl müsabakalarda başarılı olan sporcu ve takımların bir kısmı, Koç Holding desteği ile düzenli olarak uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmektedir. Koç Fest, 2014 yılında 10 üniversiteyi ziyaret etmiş ve büyük final yaklaşık 5.000 öğrencinin katılımıyla Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ilk ulusal ana sponsoru olan Koç Holding, bu sponsorluk ile Türkiye’de olimpik ruhun gelişimine ve uluslararası arenada gerçekleştirilecek çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sponsorluğu

Türkiye’ye değer katacak birçok ekonomik ve toplumsal yatırımı hayata geçiren Koç Holding, spora ve sporcuya verdiği desteği bir adım daha öteye taşıyarak, Türkiye’nin Olimpiyat yolculuğu sürecindeki çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) 3 yıl süresince ana sponsorluğunu üstlenmiştir.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ilk ulusal ana sponsoru olan Koç Holding, bu sponsorluk ile Türkiye’de olimpik ruhun gelişimine ve uluslararası arenada gerçekleştirilecek çalışmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Türkiye’yi uluslararası arenada farklı spor branşlarındaki başarılarıyla da söz sahibi bir ülke haline getirebilmenin önemine inanan bir kurum olarak 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylık sürecine de sponsor olan Koç Holding, ülkemizde sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesi ve tabana yayılması için çalışmalarına devam etmektedir.

KidZania – Deprem Simülasyon Merkezi

Çocukların gelişimini pozitif yönde etkileyen ve öğrenmeyi eğlenceye dönüştürerek daha bilinçli nesiller yaratan projelere destek vermek Koç Topluluğu için her zaman öncelikli konular arasında yer almıştır. Dünya genelinde 13 ülkede 16 merkezi bulunan KidZania Çocuk Cumhuriyetleri’nin 2014 senesinde İstanbul’da açılması ile başta Koç Holding olmak üzere birçok Koç Topluluğu şirketi projeyi büyük bir memnuniyet ile sahiplenmiştir.

4-14 yaş arası çocuk ve gençlere 90 farklı meslek grubunu deneyimle fırsatı sunan projeye, Koç Holding bir deprem simülasyon merkezi ile destek vermektedir.

9 ve üzeri yaş gruplarının faydalanabildiği etkinlik alanında; deprem öncesi, sonrası ve sırasında yapılması gerekenler küçük ziyaretçilere aktarılmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin desteği ile yürütülen proje sayesinde katılımcılar öncelikle teorik bir ders almakta, dersin ardından yaşanan deprem deneyimi sırasında ve sonrasında ise uygulamalı bir program sunulmaktadır. Deprem hattında bir ülke olarak konuya ilişkin farkındalığın yükseltilmesi ve bilincin artırılması gerekliliğine inanan Koç Holding, bu proje ile depreme yönelik eğitimi en küçük yaşlara indirmekte ve böylece toplum geneline yaymaktadır.

Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması ve Sempozyumu

Koç Holding, farklı sanat dallarının toplumsal gelişimine ve yurt dışında ülkemizin farklı alanlarda başarıyla temsil edilmesine destek verme amacıyla 2008 yılından bu yana Karikatürcüler Derneği’ne Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması özelinde ana sponsorluk desteği vermektedir. 1974 yılından bu yana bütün dünya karikatürcülerine açık olarak düzenlenen yarışmada Türk karikatürcüleri birçok defa büyük ödüle layık görülmüştür.