Konsolide Bilanço / Konsolide Gelir Tablosu

Koç Holding A.Ş. Konsolide Bilanço

BİN TL

2014

2013

Toplam Dönen Varlıklar

24.825.239

25.857.067

Toplam Duran Varlıklar

39.115.769

32.932.893

TOPLAM VARLIKLAR

63.941.008

58.789.960

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

19.016.744

19.182.420

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

15.622.795

13.416.947

Toplam Yükümlülükler

34.639.539

32.599.367

Toplam Özkaynaklar

29.301.469

26.190.593

TOPLAM KAYNAKLAR

63.941.008

58.789.960

Koç Holding A.Ş. Konsolide Gelir Tablosu

BİN TL

2014

2013

Gelirler

68.622.432

66.181.791

Maliyetler

-61.110.517

-59.176.289

Brüt Kâr

7.511.915

7.005.502

Esas Faaliyet Kârı

3.239.383

3.726.594

Vergi Öncesi Kâr

3.181.007

3.055.034

Vergi Gelir / Gideri

1.033.275

945.275

Net Dönem Kârı

4.214.282

4.000.309

Ana Ortaklık Payları

2.710.145

2.679.713

Hisse Başına Kazanç (Kr)

1,069

1,057