Koç İnovasyon Programı


Sanayi gücü, start-up ruhu


  • İnovasyon kapasitemizi artırabilmek için inovasyon kültürünü ve uygun çalışma ortamını oluşturmak,
  • Kurumiçi girişimcilik bakış açısını yaygınlaştırmak, çalışanlarımızın girişimci yönlerini ve çalışmalarını desteklemek,
  • İnovatif faaliyetleri, ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarının yanında, tüm iş birimlerimize ve faaliyetlerimize yaygınlaştırmak,
  • İnovasyonun önemli bir kaynağı olan dış paydaşlarımız ile yapılan işbirliklerini artırmak ve işbirliklerini daha etkin bir biçimde yönetmek,
  • İnovasyon faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için bunları belirli süreçler dahilinde yönetmek.

Topluluk, bu stratejisini hayata geçirebilmek adına, 2013 yılında, Koç İnovasyon Programı’nı başlatmıştır. Program kapsamında, Koç Topluluğu şirketlerinde inovasyon yönetim altyapıları kurulmakta ya da mevcut inovasyon yönetim altyapıları geliştirilmektedir. Bu altyapılar Koç Topluluğu’nun kendine özgü olarak geliştirdiği İnovasyon Yönetim Modeli’ne uygun olarak yapılandırılmaktadır.

Program kapsamında, inovasyonun hayata geçebilmesi adına en önemli unsur olan “Kurumiçi Girişimciler” çeşitli eğitimler, mentorlar, yeni proje yönetim teknikleri ve ödüller ile desteklenmektedir. “Kurumiçi girişimcilik” çalışmalarına büyük önem verilmektedir. Bununla birlikte, en önemli inovasyon alanlarından birisi olan “İş Modeli İnovasyonu” üzerine çalışılmakta ve “Açık İnovasyon” kapasitesinin artırılması adına faaliyetler yapılmaktadır. Koç Topluluğu şirketlerinde, Program kapsamında yürütülen inovasyon projelerinde başlangıç şirketlerinin (start-up) çalışma yöntemlerine benzer yöntemler ile çalışılması teşvik edilmekte ve bu sayede pazara çıkış süreleri ve maliyetler azaltılmaktadır. Tüm bu çalışmalar sayesinde, yeni pazarlara girerek büyümenin sağlanması, ayrıca şirketlerde inovasyon kültürünün oluşturulması ve kurumiçi girişimcilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Koç İnovasyon Programı kapsamında Koç Topluluğu şirketlerinde inovasyon yönetim altyapıları üzerine çalışılırken, Koç İnovasyon Endeksi sayesinde, Koç Topluluğu şirketlerinin inovasyon yetkinlikleri yıllar bazında izlenmekte ve geliştirilmektedir.