Kimlik

Ticaret Unvanı

Koç Holding A.Ş.

Adresi

Nakkaştepe, Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası

İstanbul Ticaret Sicili / 85714

İnternet Sitesi Adresi

www.koc.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı

5.000.000.000 TL

Ödenmiş Sermayesi

2.535.898.050 TL