Kâr Dağıtım Tablosu

Koç Holding A.Ş.’nin 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

 

2,535,898,050.00

2

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

 

344,581,762.34

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur

SPK’ya göre

Yasal Kayıtlara (YK) göre

3

Dönem Kârı

3.181.007.000,00

914.517.350,57

4

Vergiler ( - )

-1.033.275.000,00

39.124.159,88

5

Net Dönem Kârı (=)

2.710.145.000,00

875.393.190,69

6

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

0,00

0,00

7

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

43.769.659,53

43.769.659,53

8

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

2.666.375.340,47

831.623.531,16

9

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

2.915.003,00

 

10

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

2.669.290.343,47

11

Ortaklara Birinci Kâr Payı

 

 

- Nakit

133.464.517,17

 

- Bedelsiz

0,00

 

- TOPLAM

133.464.517,17

 

12

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

0,00

 

13

Dağıtılan Diğer Kâr Payı

9.500.000,00

 

- Yönetim Kurulu Üyelerine

0,00

- Çalışanlara (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)

9.500.000,00

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

0,00

14

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

76.187.413,14

15

Ortaklara İkinci Kâr Payı

366.107.398,68

16

Genel Kanuni Yedek Akçe

0,00

 

17

Statü Yedekleri

0,00

 

18

Özel Yedekler

0,00

 

19

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

2.081.116.011,48

246.364.202,17

20

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

0,00

-

Geçmiş Yıl Kârı

0,00

-

Olağanüstü Yedekler

0,00

0,00

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

-

-

KOÇ HOLDİNG A.Ş.’nin 2014 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORAN (%)

TUTARI (TL)

ORAN (%)

NET

A Grubu

133.718.364,19

5,01

0,1970000

19,7000

B Grubu (Bilinen tüzel kişiler)

79.562.306,25

2,98

0,1970000

19,7000

B Grubu (bilinmeyenler)

243.347.558,60

9,13

0,1674500

16,7450

TOPLAM

456.628.229,04

17,13

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur
(**) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj sözkonusu değildir. B grubu hisselerin stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.