İletişim

Koç Holding İletişim

Telefon : (0216) 531 0000
Faks : (0216) 531 0099
E-posta : iletisim@koc.com.tr

Kurumsal İletişim

Oya Ünlü Kızıl, Direktör

E-posta : oyau@koc.com.tr
Telefon : (0216) 531 0381
Faks : (0216) 343 1537

Yatırımcı İlişkileri

Funda Güngör Akpınar, Koordinatör

E-posta : fundag@koc.com.tr
Telefon : (0216) 531 0535
Faks : (0216) 531 0099