Hukuki Açıklamalar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul’da 2 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ

Pay Tutarı (TL)

Sermaye Oranı (%)

Oy Hakkı

Oy Hakkı Oranı (%)

Koç Ailesi (B Grubu)

654.607.780

25,81

65.460.778.117

20,36

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. (B Grubu)

401.210.786

15,82

40.121.078.570

12,48

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. (A Grubu)

678.773.422

26,77

135.754.684.460

42,23

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (B Grubu)

50.451.548

1,99

5.045.154.800

1,57

Vehbi Koç Vakfı (B Grubu)

181.405.360

7,15

18.140.536.000

5,64

Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. (B Grubu)

2.658.789

0,11

265.878.900

0,08

Halka Açık (B Grubu)

566.790.365

22,35

56.679.036.452

17,64

Toplam

2.535.898.050

100,00

321.467.147.299

100,00

Yıl içinde halka kapalı hisselerde önemli bir değişiklik olmamıştır. 2013 yılında halka açık hisselerde yaptığı alımlar sonucunda Şirketimiz sermayesinde %5,048 oranında pay sahibi olduğunu açıklayan Lazard Asset Management LLC tarafından yapılan 12.01.2015 tarihli açıklamada, yapılan satış işlemleri sonrasında sermayedeki paylarının %5’in altına düştüğü belirtilmiştir.

Koç Holding A.Ş.’nin finansal duran varlıklarındaki iştirak paylarında 2014 yılında gerçekleşen önemli değişiklikler hakkında bilgi:

Koç Holding A.Ş.’nin 2014 yılında doğrudan iştirak ettiği finansal duran varlıklarına iştirak oranlarında Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen sınırlara ulaşan değişimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ŞİRKET

2014 (%)

2013 (%)

Fark

Açıklama

ADG Enerji Yatırımları

0,00

100,00

-100,00

Koç Holding’in Bağlı Ortaklığı olan Enram Su ve Çevre Yatırımları A.Ş.’nin %100 hisseleri Aygaz tarafından satın alınmış ve unvanı ADG Enerji Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

AES Entek

49,62

24,81

24,81

AES Mont Blanc Holdings B.V.’nin sahip olduğu AES Entek’in sermayesinin %24,81’ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli paylar ise Aygaz tarafından satın alınmıştır.

Harranova Besi

0,00

16,47

-16,47

1 Ekim 2014 tarihinde The Morning Star Company’e satışı tamamlanmıştır.

Tek-Art Marina

75,92

49,22

26,71

Tek-Art Marina sermayesinin %26,71’ini oluşturan hisseler Koç Holding tarafından satın alınmıştır.

Zinerji

0,00

37,00

-37,00

Akpa, %8’ine sahip olduğu Zinerji Enerji San.Tic.A.Ş.’nin toplam sermayesinin %92’sine tekabül eden hisseleri 24 Temmuz 2014 tarihinde diğer hissedarlardan satın almıştır. Zinerji, 10 Aralık 2014 tarihinde Akpa ile birleşmiştir.

Koç Holding A.Ş.’nin dolaylı olarak iştirak ettiği finansal duran varlıklarına dolaylı iştirak oranlarında ilgili şirketin sermayesinin %5’ini, %10’unu, %20’sini, %25’ini, %33’ünü, %50’sini, %67’sini veya %100’ünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payların bu yüzdelerin altına düştüğü işlemler hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ŞİRKETLER

2014 (%)

2013 (%)

Fark

Açıklama

ADG Enerji Yatırımları

40,68

100,00

-59,32

Koç Holding’in Bağlı Ortaklığı olan Enram Su ve Çevre Yatırımları A.Ş.’nin %100 hisselerinin Aygaz tarafından satın alınması kapsamında 2014 yılında konsolidasyona dahil edilmiş ve unvanı ADG Enerji Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

AES Enerji

0,00

34,90

-34,90

13 Haziran 2014 tarihinde AES Entek ile birleşmiştir.

AES Entek

69,80

34,90

34,90

AES Mont Blanc Holdings B.V.’nin sahip olduğu AES Entek’in sermayesinin %24,81’ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli paylar Koç Holding tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli paylar ise Aygaz tarafından satın almıştır.

ArcticPro

0,00

39,18

-39,18

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Ayas Enerji

34,90

17,45

17,45

AES Entek sermayesinin %49,62’sini oluşturan hisselerin Koç Holding ve Aygaz tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Beko Hungary

0,00

40,51

-40,51

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Beko Tayland

40,51

0,00

40,51

2014 yılı Aralık ayında üretim ve satış pazarlama şirketi olarak kurulmuştur.

Cenay Elektrik

0,00

34,90

-34,90

13 Haziran 2014 tarihinde AES Entek ile birleşmiştir.

Defy Carron

0,00

40,51

-40,51

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Defy Ocean

0,00

40,51

-40,51

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Eltek

69,80

34,90

34,90

AES Entek sermayesinin %49,62’sini oluşturan hisselerin Koç Holding ve Aygaz tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Ferrocom

0,00

2,34

-2,34

2014 yılında Demir Export ile birleşmiştir.

Grundig Czech Republic

0,00

40,51

-40,51

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Harranova Besi

0,00

41,95

-41,95

1 Ekim 2014 tarihinde The Morning Star Company’e satışı tamamlanmıştır.

Kumköy Enerji

0,00

34,90

-34,90

13 Haziran 2014 tarihinde AES Entek ile birleşmiştir.

Moova

43,82

0,00

43,82

2014 yılında Tat Gıda tarafından iktisap edilmiştir.

Netsel

41,76

27,76

13,99

Tek-Art Marina sermayesinin %26,71’ini oluşturan hisselerin Koç Holding tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Opet Gıda

0,00

18,00

-18,00

Opet Gıda, 12 Şubat 2014 tarihinde Opet ile birleşmiştir.

RMK Marine

60,51

53,81

6,70

Tek-Art Marina sermayesinin %26,71’ini oluşturan hisselerin Koç Holding tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Selen Elektrik

0,00

34,90

-34,90

13 Haziran 2014 tarihinde AES Entek ile birleşmiştir.

Seymenoba Elektrik

69,80

34,90

34,90

AES Entek sermayesinin %49,62’sini oluşturan hisselerin Koç Holding ve Aygaz tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Tedi İçecek

21,91

0,00

21,91

2014 yılında %50 hissesi Tat Gıda tarafından iktisap edilmiştir.

Tek-Art Marina

75,92

50,48

25,44

Tek-Art Marina sermayesinin %26,71’ini oluşturan hisselerin Koç Holding tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Yalova Marina

47,91

46,63

1,27

Tek-Art Marina sermayesinin %26,71’ini oluşturan hisselerin Koç Holding tarafından satın alınması kapsamında, Koç Holding’in ilgili şirketlerdeki etkin oranı değişmiştir.

Yapı Kredi Malta

32,89

0,00

32,89

2014 yılında kurulmuştur.

Yapı Kredi Yatırım

0,00

31,36

-31,36

2014 yılında tasfiye olmuştur.

Zinerji

0,00

59,95

-59,95

2014 yılında Akpa ile birleşmiştir.

Hisse Bilgileri

BIST Kodu: KCHOL

Reuters Kodu: KCHOL.IS

Bloomberg Kodu: KCHOL.TI

Halka Arz Tarihi: 10.01.1986

Halka Açık Kısmındaki Yabancı Payı (31.12.2014): %80,9

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Yıl İçindeki Organizasyonel Değişiklikler

Yıl içinde önemli bir organizasyonel değişiklik olmamıştır.

Bağlı Şirket Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 5.3.2015 tarihli Rapor’da “Koç Holding A.Ş.’nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.