Entek


Toplam 364 MW gücünde kurulu kapasite


Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi olan Entek toplam 364 MW gücünde kurulu kapasiteye sahiptir. Bunun 300 MW’ı iki doğal gaz çevrim santrali (Kocaeli ve Bursa), 2 MW’ı gaz motoru bazlı kojenerasyon tesisi (İstanbul Koç Üniversitesi) ve 62 MW’ı ikisi Karaman’da, biri Samsun’da olmak üzere üç hidroelektrik üretim santrali olarak dağılmaktadır.

2014 yılında 5.500 MW yeni yatırımın devreye alınması sonucunda, Türkiye kurulu gücü 69.516 MW’a, özel üretim şirketleri tarafından işletilen santrallerin kurulu gücü ise 38.191 MW’a ulaşmıştır. 2014 yılsonu itibarıyla özel sektör elektrik üreticileri arasında kurulu güç bazında %1,1 oranla yer alan Entek’in özel sektör üretimi içindeki payı ise %0,95 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı konsolide satış geliri 395 milyon TL olmuştur.

Ana ortaklardan olan AES’in Türkiye pazarından çıkmak istemesi neticesinde hisseleri diğer ana ortaklar olan Koç Holding ve Aygaz tarafından satın alınmıştır. Entek’in işletmedeki santrallerinin yanı sıra, 625 MW’lık bir ithal kömür santral projesinde %50 hissesi bulunmaktadır. Enerji Borsası’nı işletmek üzere kurulan EPİAŞ adlı şirkete de %0,05 oranında hissedar olunmuştur.

Doğal gaz üretim tesislerinin baz yük santral olmasına rağmen aynı zamanda esnek çalışma rejimine de sahip olması, piyasa risklerine ve rakiplere karşı güçlü noktası olarak gösterilebilir. Kocaeli tesisinde direkt bara müşterilerine ve buhar müşterilerine satışın olması da ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Doğal gaz santralleri 2014 yılında sekonder frekans kontrol hizmeti vererek önemli bir gelir elde etmiştir. Aynı zamanda, Eltek Toptan Satış Şirketi’nin de sistem fiyatlarının düşük olduğu dönemde devreye girmesi, ve başka alternatif kaynaklardan da alım yapabilmesi, Entek’in rekabet gücünü yükseltmektedir.

Entek, Toptan Satış Şirketi Eltek vasıtasıyla oluşabilecek düşük sistem fiyatları ve doğal gazdaki “al ya da öde” risklerine karşılık, sistemden enerji alıp müşteriye satarak, üretim ve kazanç riskini düşürme şansına sahiptir.

2015 ve sonrası

Entek alternatif kaynaklara önem vererek, geleceğe yönelik olarak pazar payını yükseltmek üzere yatırımlar ve satın alımlar yapmayı hedeflemektedir.