Enerji


Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak için dur durak bilmeden çalışan, tarihi yatırımlara imza atarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan Biziz…


3 MİLYAR

ABD Doları
Fuel Oil
Dönüşüm Projesi yatırım tutarı

1 MİLYAR

ABD Doları
Cari Açığın
Azaltılmasına Katkı


Yılın ikinci yarısında hızlı düşen petrol fiyatı ortamında, ürün fiyatları olumlu performans göstermiş ve Akdeniz rafineri marjı 2013 yılına göre artmıştır.


2014 yılında akaryakıt sektöründeki gelişmeler

2014 yılına 108 ABD Doları/varil seviyesinden başlayan petrol fiyatı, yılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde yavaşlama, güçlü dolar ve Opec’in üretim kesintisine gitmemesiyle arz fazlasının sürmesi sonucunda yılı 55 ABD Doları/varil düzeyinde kapatmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan %3,3 oranındaki büyüme doğrultusunda dünya günlük ortalama petrol tüketim miktarı %0,7 gibi kısıtlı bir artışla 92,5 milyon varil/gün düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yılın ikinci yarısında hızlı düşen petrol fiyatı ortamında, ABD ve gelişen piyasalardaki yüksek benzin talebine karşın küresel bakım duruşlarının ürün arzını daraltıcı etkisi ve ağır petrollerin göreceli olarak ucuzlaması, Akdeniz ürün fiyat rasyolarının özellikle yılın ikinci yarısında daha olumlu performans göstermesine ve Akdeniz rafineri marjının da 2013 yılına göre sınırlı bir artış sağlamasına neden olmuştur.

2014 yılı dünyada ham petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüşlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Yılın ikinci yarısından itibaren uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının hızla düşmesi Türkiye’de pompa fiyatlarına tüketici açısından olumlu olarak yansımıştır.

2014, Türkiye akaryakıt dağıtım sektörü için de hareketli bir yıl olmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Mart ayında benzin ve motorin ürünleri için tavan fiyat uygulaması getirmiş ve kâr marjlarının sabitlendiği bu uygulama 2 ay boyunca devam etmiştir. EPDK Kasım ayında da, Avrupa’daki çeşitli ülkelerdeki marjların referans alınarak ülkemizdeki fiyatlandırma mekanizmasının belirlenmesini öngören yeni bir yönetmelik çıkarmıştır.

2014 yılında Türkiye akaryakıt sektörü hacimsel olarak beyaz ürünlerde (benzin ve motorin) 2013 yılına göre %4,8 büyüme, siyah ürünlerde ise (fuel oil ve kalyak) %9,8 küçülme sergilemiştir.

2014 yılında LPG sektöründeki gelişmeler

Dünya LPG sektörü geçtiğimiz yıl %2,8 büyüyerek 265 milyon tonluk tüketim miktarına ulaşmıştır. Bu artış ile LPG tüketimi, dünya genel enerji tüketimindeki %2’lik ve doğal gaz tüketimindeki %1,1’lik artışın üzerinde bir gelişme göstermiştir. Üretim tarafına bakıldığında ise dünya genelinde doğal gaz üretimi %1,1 artarken LPG üretimi %2,1 artarak 280 milyon tona yükselmiştir.

Dünya LPG tüketiminin %45’ini oluşturan evsel kullanım en büyük kullanım alanı olma özelliğini korurken, Türkiye’de büyük paya sahip olan otogaz kullanımı da %8 artış ile 26 milyon tona yükselmiştir.

Dünya sıralamasında 15’inci, Avrupa’da ise Rusya’nın ardından 2’nci sırada bulunan Türkiye LPG tüketimi 2014 yılında 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizdeki tüketimin dağılımında en büyük pay %76 ile otogazdan gelirken; 7,5 milyona yakın ev-işyeri LPG kullanıcısı olan tüpgazın payı %22 olmuştur. Doğal gazın yaygınlaşmasıyla son 10 yılda daralan Türkiye tüpgaz pazarı bugün hala Avrupa’nın 5’inci büyük pazarıdır.

Dünyanın 3’üncü, Avrupa’nın ise 2’nci büyük otogaz pazarı Türkiye’de otogaz tüketimi 2013’e kıyasla %4 büyüyerek 2,8 milyon tona ulaşmıştır. Türkiye otogaz pazarı, araç sayısı bakımından dünyada 1’inci, tüketim bakımından ise 3’üncü sıradadır. Türkiye’deki toplam otomobil parkının %42’sini oluşturan 4 milyonun üzerinde araçta otogaz tercih edilmektedir.

2014 yılında elektrik sektöründeki gelişmeler

Ekonomik büyümeye bağlı olarak 2014 Türkiye elektrik tüketimi bir önceki yıla göre %4,1 artarak 255,5 TWh’e ulaşmıştır.

2013-14 kış dönemindeki kuraklık neticesinde hidrolik kaynaklı üretim miktarı 2013 yılına göre %32 azalmış, hidrolik üretimin toplam üretim içerisindeki payı %24,7’den %16,1’e gerilemiştir.

Elektrik tüketicileri için, 2014 yılında tedarikçilerini seçebilme imkânı veren serbest tüketici limiti 4.500 kwh/yıl olarak uygulanmıştır.

Elektrik dağıtım özelleştirmeleri tamamlanmış ve bütün dağıtım bölgeleri özel sektöre devredilmiştir. EÜAŞ üretim özelleştirmelerine devam edilmiş; Yatağan, Yeniköy, Kemerköy ve Çatalağzı Termik Santralleri özel sektöre devredilmiştir.

EPDK mevzuat düzenlemelerine halen devam etmektedir. 6446 sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında daha serbest, şeffaf ve liberal elektrik pazar hedefi doğrultusunda Enerji Borsası’nı işletmek üzere EPİAŞ adlı şirketin kurulum işlemlerine devam edilmiş olup kurulum için gerekli hisse devirleri yapılmıştır.

Koç Topluluğu Enerji Grubu

Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş’ın 2006-2014 dönemi yatırım harcaması 5,2 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır. Son yıllarda tüketimi hızla azalan fuel oil eşleniği ağır ürünler işleyerek, Euro V standartlarında daha değerli ve çevreci beyaz ürünlere dönüştürecek olan 3,0 milyar ABD Doları bedelli Fuel Oil Dönüşüm Projesi tamamlanarak devreye alınmıştır. Ülkemizin cari açığını 1 milyar ABD Doları mertebesinde düşürmesi beklenen projede, inşaat ve montaj süresince 8 bin kişi istihdam edilmiş; devreye alınması ile beraber ise 500 kişiye ilave istihdam yaratılmıştır.

Opet, sektöründe pazar payını en çok artıran şirket olarak bu yıl da 2’nciliğini korumuştur. Şirket, “kusursuz hizmet anlayışı” ile sektöründe tüketicinin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmasının en önemli göstergelerinden olarak, Türkiye Kalite Derneği tarafından düzenlenen Müşteri Memnuniyeti Endeksi anketinin sonuçlarına göre 9 yıldır üst üste sektör liderliğini elde etmiştir. Bu sonuçla birlikte Opet müşterilerine verdiği önemle kalıcı liderliği yakalamıştır.

EPDK verilerine göre 2014 yılında Aygaz, LPG sektöründeki açık ara liderliğini %28,6 pazar payı ile sürdürmüştür. Aygaz’ın tüpgaz pazarında payı %42,7, otogazda ise %24,2 olmuştur. Tüpgazda tarihin en yüksek pazar payına ulaşılırken, otogaz’da da EPDK’nın sektör raporu yayımlamaya başladığı 2006 yılından beri ulaşılan en yüksek pazar payı elde edilmiştir.

Toplam 364 MW gücünde kurulu kapasiteye sahip Entek, 2014 yılında satış gelirlerini %16 oranında artırmıştır.