Demir Export


Türkiye’nin en köklü ve büyük madencilik şirketlerinden biri


Türkiye’nin en köklü ve büyük madencilik şirketlerinden biri olan Demir Export, 2014 yılında ülke genelinde 13 farklı maden işletmesinde demir cevheri, bakır konsantresi, krom konsantresi, kömür üretim ve satışı gerçekleştirmiştir.

2014 yılında Manisa Soma’da bulunan Eynez Doğu Yeraltı Kömür Projesi’nde kömür üretimi için gerekli ekipmanlar sahaya getirilmiş, ilk üretim panosunun hazırlığı tamamlanmıştır. Hazırlık çalışmalarında üretilen yaklaşık 40.000 ton kömürün satışı gerçekleştirilmiştir. Demir Export, “yeraltından çıkan en değerli varlık çalışanlarımızdır” ilkesiyle ülkemizde yeraltı kömür madenciliğinin kazalarla anılan kaderini değiştirmek için sektördeki şirketlerden farklı olarak ilk kez yapılan ve iş güvenliği standartlarının en üst seviyelerde tutulduğu tam mekanize kömür madeni yatırımını tamamlamak üzeredir.

Bakırtepe Altın Projesi’nin iptal edilen Çevresel Etki Değerlendirme raporu revize edilmiş ve Aralık 2014 sonunda yeni ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, revize ÇED kapsamında önceki teknik çalışmaların kapsamı derinleştirilerek, sosyal etkileri daha hassas bir şekilde dikkate alan değişiklikler yapılmıştır. 2015 yılında yatırımın tamamlanarak ilk altın üretiminin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Divriği Demir İşletmesi yeni zenginleştirme tesisinin kurulumu tamamlanmış olup, 2015 yılında üretime başlayacaktır. 2013 yılı içinde satın alınan Ferrocom Madencilik A.Ş.’nin Demir Export A.Ş. ile birleşme işlemleri tamamlanmıştır. Sivas Kangal Kömür İşletmesi’nde santral işletmecisi şirket ile 2014 Kasım ayı sonunda sona eren sözleşme süresi 30 ay uzatılarak 16,5 milyon tonluk yeni bir sözleşme imzalanmıştır.

Erzurum İspir Faz 1 bakır-çinko projesi için sondajlara devam edilmiş, çevresel ve sosyal etki değerlendirme temel çalışmaları tamamlanmış olup, projenin ÇED başvurusu yapılmıştır. 2015 yılında izinlerin alınıp, mühendislik çalışmalarının tamamlanarak, 2016 yılında inşaata başlanması hedeflenmektedir.

Demir Export, yurt içi ve yurt dışında demir, altın, bakır, gümüş, çinko, kömür aramaları ve proje geliştirme faaliyetlerini yürüterek Türkiye’nin en büyük ve lider maden şirketi olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.