Bankacılık ve Sigorta


Finans sektöründe hizmet ağını sürekli geliştirerek, müşterisine en iyi ürün ve hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan Biziz…


195

Milyar TL
Yapı Kredi
konsolide aktif
büyüklük

%20,8

Kredi Kartları’nda
liderliği getiren
pazar payı

2014 yılında sektörde toplam krediler 2013 yılsonuna göre %18 artarak 1.179 milyar TL’ye ulaşmıştır.


2014 yılında bankacılık sektöründeki gelişmeler

Türk bankacılık sektörü 2014 yılı faaliyetlerini küresel ve yurt içindeki gelişmeler nedeniyle oldukça değişken bir ortamda gerçekleştirmiştir. Küresel düzeyde FED’in faiz artırımının zamanlaması ve derecesi, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politikaları, jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarında görülen keskin düşüş gündemin ana maddeleri olmuştur. Yurt içinde ise faaliyet ortamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politikaları ile belediye ve cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi ulusal siyasi gelişmelerden etkilenmiştir.

Bankacılık sektöründe toplam nakdi krediler 2014’te yıllık bazda %18 artarak 1.179 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu artış özellikle TL cinsinden işletme kredileri ve KOBİ kredilerinden kaynaklanmıştır. Kredi kartlarında ise yasal düzenlemeler nedeniyle %6 daralma görülmüştür.

Toplam mevduat büyümesi %10 seviyesinde gerçekleşerek mevduat tabanı 1.050 milyar TL’ye ulaşmıştır. Nakdi kredilerin mevduata (TL tahviller dahil) oranı sektörde 8 puan artarak %116 seviyesine erişmiştir.

Sektörde fonlama kaynaklarının çeşitlenmesi devam etmiş, TL cinsinden tahvil ihraçları toplam 31 milyar TL’ye, yabancı para cinsinden tahvil ihraçları 25 milyar ABD Doları’na, sermaye benzeri kredi ihraçları ise 11 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır.

2014’te bankacılık sektörünün net kârı Yapı Kredi Sigorta’nın 2013 yılındaki satışı hariç olmak üzere, yıllık %10 artışla 24,6 milyar TL’ye ulaşmış, sermaye yeterlilik oranı ise %15,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Takipteki krediler oranı 2013 yılsonuna göre 20 baz puanlık artışla, %2,8 seviyesine gelmiştir.

Koç Topluluğu Bankacılık ve Sigorta Grubu

Bankacılık ve Sigorta Grubu çatısı altında Koç Topluluğu ve UniCredit Group’un eşit ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler ve Türkiye’nin ilk tüketici finansman kuruluşu olan Koç Finansman yer almaktadır.

Koç Finansal Hizmetler bünyesinde, 1944 yılında Türkiye’nin ilk özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi ve kendi alanlarında öncü konumda faaliyet gösteren iştirakleri yer almaktadır. Yapı Kredi, perakende bankacılık, kurumsal ve ticari bankacılık, özel bankacılık ve varlık yönetimi alanlarında hizmet sunmaktadır.

2014’te 70’inci yılını kutlayan Yapı Kredi, 1.000’in üzerinde şubeye ulaşmış ve müşteri kazanımını bir önceki yıla göre 2,7 kat artırmıştır. Bu başarılı ticari sonuçlar 30’dan fazla ödülle taçlandırılmıştır.

Otomotiv, konut, eğitim, beyaz eşya ve benzeri alanlarda, birden fazla sektörde ve marka bağımsız kredi hizmeti sunan tek finansman şirketi olan Koç Finansman’ın 2014 yılı kredi portföyü 2,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.