Bağımsız Denetim Raporu
(Giriş ve Görüş)

Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfasının tamamı Finansal Tablolar bölümünde yer almakta olup, giriş ve görüş kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır:

Giriş

Koç Holding Anonim Şirketi (“Koç Holding” veya “Şirket”), bağlı ortaklıkları ve iş ortaklıklarının (birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihli konsolide bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ve diğer açıklayıcı dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Koç Holding Anonim Şirketi’nin, bağlı ortaklıklarının ve iş ortaklıklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2015

İstanbul, Türkiye