Yukarı

Zer

ZER Merkezi Hizmetleri faaliyetlerini, “mevcut işlerde sürekliliği sağlamak”, “potansiyeli maksimize etmek”, “mükemmeliyet merkezli olmak” ve “ paydaş memnuniyeti artırmak” stratejileri doğrultusunda yürütmektedir.


Zer Merkezi Hizmetler, 2003 yılından bu yana Koç Topluluğu şirketlerine ve dış müşterilere, toplu satınalmanın yarattığı sinerji ve ölçek ekonomisi etkisiyle pazarlama, hizmet, malzeme ve lojistik alanlarında değer yaratmakta ve şirketlerin ana işlerine daha fazla odaklanmalarına yardımcı olmaktadır.

Faaliyetler, “mevcut işlerde sürekliliği sağlamak”, “potansiyeli maksimize etmek”, “mükemmeliyet merkezli olmak” ve “ paydaş memnuniyeti artırmak” stratejileri doğrultusunda yürütülmektedir.

Zer ortağı olduğu elektronik satın alma konusunda öncü konumundaki Promena şirketinin tüm hisselerini 2013 yılında satın almış ve iki şirket Zer çatısında birleşmiştir.