Yukarı

Tüpraş

Toplam Ciro

(milyon TL)
41.078

İç Piyasa Pozisyonu

Türkiye’nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi
Benzin, motorin, fuel oil ve jet yakıtından oluşan akaryakıt pazarı toplamında %60 pay

Uluslararası Pozisyon

Avrupa’nın 7’nci
Dünyanın 28’inci büyük rafinaj kapasitesi

Yurt Dışı Gelirlerinin Payı

%19

Vergi Öncesi Kâr

13 milyon TL

Net Kâr

1.197 milyon TL

Ortaklık Yapısı

Enerji Yatırımları A.Ş. %51,00
Halka Açık %49,00

www.tupras.com.tr


TÜPRAŞ, yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketidir.


Türkiye’nin rafinaj sektöründeki tek üreticisi olan Tüpraş; İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman’da sahip olduğu 4 rafineride yıllık 28,1 milyon tonluk ham petrol işleme kapasitesiyle yarattığı katma değer ve cirosuyla Türkiye’nin en büyük sanayi şirketidir. Avrupa’nın 7’nci büyük rafineri şirketi olup, sahip olduğu 7,25’lik Nelson kompleksite endeksi ile Akdeniz’in yüksek kompleksiteye sahip rafinerileri arasındadır.

Strateji

Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş, ülkesine ve hissedarlarına maksimum değer üretebilmeyi sürdürmek için başta ürün verimliliğini talep doğrultusunda artırırken, operasyonel mükemmelliği en üst düzeye taşıyarak işletme emre amadeliği, enerji endeksi ve işletme maliyet endeksinde rafineriler arasında yapılan karşılaştırmalarda ilk çeyrekte yer almayı hedeflemektedir.

Tüpraş’ta 2013 yılında optimum üretim politikası ve dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı sonucunda beyaz ürün üretim verimliliğinde %2 artış sağlanmıştır. Uygulanan stok-üretim optimizasyon programları çerçevesinde 2013 yılında, %79,1 toplam kapasite kullanımı gerçekleştirilmiş, beyaz ürün üretiminde %2 verimlilik artışı sağlanmıştır.

Yurt içine 19,2 milyon ton ürün arz edilirken, 4,8 milyon ton ürün ihraç edilmiş ve toplam satışlar 24,1 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir.

%91’i tamamlanan Fuel Oil Dönüşüm Projesi’nin 2014 sonunda devreye alınması planlanmaktadır. 2013 sonuna kadar 2,29 milyar ABD Dolar’lık yatırım harcaması yapılan Fuel Oil Dönüşüm Üniteleri yatırımıyla, son yıllarda tüketimi hızla azalan yaklaşık 4,2 milyon ton fuel oil eşleniği ağır ürünler işlenerek, çoğunluğu motorin olmak üzere Euro V standartlarında yaklaşık 3,5 milyon ton daha değerli ve çevreci beyaz ürünlere dönüştürülecektir.

İzmit Rafinerisi’ni kompleksite açısından dünyanın sayılı rafinerilerinden biri konumuna getirecek, ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlayacak 2,7 milyar ABD Dolar’lık Fuel Oil Dönüşüm Projesi (RUP) yatırımında ana ekipmanların tümünün sahaya ulaşması ile montaj çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir. 2013 yılı sonu itibarıyla proje genelinde %91,3 ilerleme sağlanmıştır.

Güçlü Kurumsal Yönetim

2007’de oluşturulan Borsa İstanbul şirketleri kurumsal yönetim endeksine 7,91 derecelendirme notu ile başlayan Tüpraş, 2013’de notunu 9,34 seviyesine yükseltmiş ve endekste ilk sıralarda yer almaya devam etmiştir.

Tüm faaliyetlerini Temel Kalite Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürüten Tüpraş; mevcut ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Kalite Yönetim Sistemleri’ne, 2013 yılında ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO/IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni eklemiştir.

Tüpraş, dünyada rekabet yeteneği yüksek ve inovasyonda öncü şirket olmanın gerekliliği olarak, Ar-Ge çalışmalarını inovasyon yönetimi, ürün geliştirme ve proses geliştirme olmak üzere 3 ana başlık altında 2013 yılında da sürdürmüştür. Tüm bu çalışmaların neticesinde şirketlerin resmi bildirimleri üzerinden yapılan ülke Ar-Ge sıralamasında Tüpraş, 2011 yılında elde ettiği 14’üncülüğü; 2012 yılında yaptığı 32,5 milyon TL’lik Ar-Ge harcamasıyla bu yıl 9’uncu sıraya taşımıştır. 2013 yılında 16’sı Tübitak ve AB Ar-Ge fonlarınca onaylanmış toplam 40 proje üzerinde çalışılmıştır.

Ödüller ve Başarılar

  • “ISO 500 Şirket”, “Fortune 500” ve “Capital 500” araştırmalarında 1’inci
  • 2012 yılı Türkiye ihracat şampiyonu
  • BİST Kurumsal Yönetim Endeksi genelinde 93,43 notu ile 3’üncü, Yönetim Kurulu kategorisinde 97,82’lik not ile 1’inci
  • Sanayi Kuruluşları Çizgiüstü Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu’nda sektör 1’incisi; 2013 yılında süreklilik ödülü
  • Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından;
  • - en yüksek üretimi gerçekleştirenler, en yüksek ihracat gerçekleştirenler, en fazla istihdam sağlayan ve en iyi çevre uygulamaları kategorilerinde 1’inci - çevre alanında kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde 2’nci - en yüksek yatırımı sağlayan EBSO firması kategorisinde 3’üncü
  • ODTÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından Enerji-Petrol sektöründe Yılın Girişimcisi
  • Batman Rafinerisi En Temiz Sanayi Tesisi

Deniz Taşımacılığı: Ditaş

Tüpraş’ın %79,98 hissesine sahip olduğu Ditaş, ham petrol ve ürün taşımacılığını Tüpraş’ın ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. Ditaş, 2013 yılında Tüpraş’a 6,4 tonu ham petrol ve 3,1 tonu ürün olmak üzere, toplam 9,5 milyon tonluk taşıma hizmeti sağlamıştır. Ditaş, 1974 yılında başladığı tanker işletmeciliğini halen 164,85 dwt’luk Cumhuriyet ham petrol tankeri, 10,9 dwt’luk Sevgi ve Gönül, 6,3 dwt’luk Leyla ve 51,5 dwt’luk Suna petrol ürünleri/kimyasal tankerleri ve zaman esaslı kiraladığı tankerlerle başarı ile sürdürmektedir. Ayrıca Ditaş sahibi olduğu 11 adet römorkör ve 7 adet palamar botu ile kılavuzluk, römorkörcülük ve palamar hizmetleri vermektedir.