Yukarı

Pay Sahipleri ve Yatırımcı İlişkileri

Borsa İstanbul’da ülkemizin yüksek büyüme potansiyeline tek elden yatırım fırsatı sunuyoruz.


Koç Holding ve Topluluğa ait 12 halka açık şirketi, 2013 yılsonu itibarıyla Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerinin %16’sını oluşturmaktadır.

Koç Topluluğu şirketlerinin BIST’in %16’sını oluşturmasının verdiği sorumluluk bilinciyle Koç Holding, uluslararası standartlarda kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkileri uygulamaları ile hissedar değerini sürekli artırmak hedefiyle çalışmaktadır.

2013 yılında yurt içinde ve yurt dışında toplam 23 roadshow ve konferansa katılınmış, 600’ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcı ile toplantı yapılmıştır. Finansal sonuçların paylaşımı için üst düzeyin katılımıyla çeyreksel bazda webcast’ler düzenlenmektedir.

Koç Holding’in yatırımcısı için yarattığı değer

 • BIST’de ülkemizin yüksek büyüme potansiyeline tek elden yatırım fırsatı
 • Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu
 • Hissedar değerini artırmaya odaklı stratejilerle sağlanan sürdürülebilir kârlılık
 • Güçlü net nakit pozisyonu ve kuvvetli bilanço yapısı
 • Düşük penetrasyonlu sektörlerde lider pozisyonlarıyla yüksek büyüme potansiyeli ve ölçek ekonomisi avantajları
 • Faaliyet performansında yüksek ve istikrarlı artış
 • Ekonomik dalgalanmalara ve risklere karşı dayanıklı portföy yapısı
 • Doğru kullanılan erken uyarı sistemleri ve veri tabanları sayesinde gerçekleştirilen etkin risk ve fırsat yönetimi
 • Yeniden yapılanma, proaktif şirket alım ve satımları, özelleştirmeler, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle kanıtlanmış 88 yıllık başarılı geçmiş ve tecrübe

Koç Holding’in Topluluk şirketleri için yarattığı değer

 • 88 yıllık tecrübeye dayanan güven, yüksek itibar ve güçlü marka yönetimi
 • Uzun vadeli stratejilerde rehberlik ve Topluluk içi en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
 • Dünya ölçeğinde rekabetçi ve güçlü olmayı sağlayan yatırımlar için sermaye aktarımı ve güvence
 • Güçlü bilanço yönetimi ve Topluluk adına mali piyasalarda uygun koşullarla finansman sağlama avantajı
 • Kurumsal yönetim, iş yapış şekli, etik ilkeler, çevre politikaları ve çalışma koşulları açısından evrensel standartlardaki Topluluk vizyon ve hedeflerinin şirketlerde uygulanması
 • Geniş dağıtım kanalları, kapsamlı müşteri bilgisi ve müşteri veri tabanı yönetimi
 • Ölçek ekonomisi avantajları ve verimli kaynak yönetimi
 • Performansa ve hissedar değeri yaratmaya odaklı hedef yönetim sistemi
 • Çeşitli iş alanlarındaki lider pozisyonlarla erken uyarı sistemlerinin etkin kullanımı ve güçlü risk yönetimi
 • Güçlü insan kaynakları yapısı

Koç Holding’in dünyadaki ve Türkiye’deki emsallerinden daha düşük iskontolarla işlem görmesi ve kurumsal yabancı yatırımcıların Holding’e karşı güçlenen ilgisi, yatırımcısı için yarattığı yüksek değerin sonucudur.


Hissedarlarına yarattığı yüksek değerin bir göstergesi olarak, Koç Holding, Türkiye’deki diğer holding şirketlerine kıyasla istikrarlı bir şekilde net aktif değerine göre çok daha düşük iskontoyla işlem görmektedir.

NET AKTİF DEĞERİNE PRİM/İSKONTO (%)

Koç Holding hissesi 2013 yılı ortalama değeri, 2012 ortalamasına göre %39 yükseliş kaydederek, aynı dönemde %25 artan BIST-Holding endeksinin ve %23 artan BIST-30 endeksinin oldukça üzerinde performans sergilemiştir.

HİSSE PERFORMANSI (2013 ORTALAMASININ 2012 ORTALAMASINA GÖRE DEĞİŞİMİ)

Koç Holding’in halka açık olan kısmındaki yabancı payı kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle, son 5 yılda %55,4’ten %78,4’e yükselmiştir. Aynı dönemde BIST’deki yabancı payı %67,5’den %62,6’ya gerilemiştir.

KOÇ HOLDİNG’İN HALKA AÇIK OLAN KISMINDAKİ YABANCI PAYI GELİŞİMİ (%)