Yukarı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk


Koç Topluluğu olarak sosyal sorumluluk ve kurumsal sorumluluk olmak üzere iki bileşen etrafında değerlendirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için en temel yöntem olarak kabul etmekteyiz.


KOÇ’TA KURUMSAL SORUMLULUK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSI YÖNETİMİ

Koç Topluluğu kuruluşundan bu yana kurumsal sürdürülebilirliğin toplumsal sürdürülebilirliğe bağlı olduğunun farkındadır. Topluluğun kurucusu Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” sözüyle özdeşleşmiş bu duruş, Koç Topluluğu şirketlerinin yönetim stratejilerine rehberlik etmiş ve sürdürülebilirlik konularının vizyon, değerler ve operasyonlara entegre edilmesini sağlamıştır.

Koç Topluluğu, sosyal sorumluluk ve kurumsal sorumluluk olmak üzere iki bileşen etrafında değerlendirdiği kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımını, sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için en temel yöntem olarak kabul etmektedir. Çalışma hayatı*, çevre dostu uygulamalar ve toplumsal gelişim, Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Yönetimi’nin 3 ana performans alanını oluşturmaktadır. Her çalışma alanı, kurumsal taahhütler, politika ve hedefler ışığında, kendi uzmanlık organizasyonu tarafından, uluslararası normlar uyarınca oluşturulmuş sistem ve süreçler takip edilerek yönetilmekte ve elde edilen performans ciddiyetle takip edilmektedir. Koç Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yönetim stratejisi ve performansına ilişkin ayrıntılar GRI (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama Girişimi) Standardı B düzeyi raporlama gereklilikleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi parametreleri uyarınca Koç Topluluğu paydaşlarının değerlendirmesine sunulmak üzere periyodik olarak raporlanmaktadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları’na www.koc.com.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ (GLOBAL COMPACT)

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa V. Koç’un 2006 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), sosyal sorumluluğun bir kurumun operasyonlarında nasıl işlenebileceği ve nasıl ileriye taşınacağını gösteren uluslararası bir çerçeve niteliğini taşımaktadır.

Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye Yerel Ağı Yönetim Kurulu üyesi olan Koç Holding, Global Compact’ın ülkemizde yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılması için gerçekleştirilen çalışmalara 2013 yılı içerisinde de destek vermeyi sürdürmüştür. Uluslararası konferanslarda da iyi uygulama örneklerini paylaşan Koç Holding, 18-20 Eylül tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilen 2013 Liderler Zirvesi kapsamında UN Global Compact, UN Women, International Finance Corporation (IFC) ve International Trade Centre (ITC) tarafından ortaklaşa düzenlenen Kadının Güçlenmesi ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi: Çalışma Ortamı, İş Dünyası ve Toplumda Eşitliği Yakalamak (Women’s Empowerment and the Post-2015 Development Agenda: Achieving Equality in the Workplace, Marketplace and Community) panelinde bir sunum ile yer almıştır.


Koç Topluluğu içinde bulunduğu tüm operasyonların ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini gözetmektedir.


KOÇ’TA ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR

Tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve çevre standartlarına uymayı ilke edinen Koç Topluluğu, çalışanlarının çevre bilinciyle çalışmasını, çevre taahhüdünü karşılamadaki ilerleyişini hızlandırmayı, çevresel performansını sürekli olarak geliştirmeyi, deneyimlerini paylaşarak yerel ve küresel çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi, çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve toplum ihtiyaçlarına duyarlı kalarak ülkenin lider topluluğu olmayı hedeflemektedir. Bu ilkeler, Koç Topluluğu tarafından 2006 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin çevre prensipleriyle de uyuşmaktadır.

Koç Topluluğu Çevre Politikası, Çevre Vizyon ve Misyonu, tüm Topluluk şirketlerinin faaliyetlerinde temel aldıkları yönetsel yaklaşımları şekillendirmektedir. Belirlenen bu yönelimler, Topluluk düzeyinden operasyon sahalarına kadar uzanan güçlü bir organizasyon, sağlam sistem ve süreçlerle yönetilmektedir. Bu çalışmalardaki en iyi uygulamaların paylaşılması, ortak uzun vadeli çalışma planları oluşturulması ve ortak projeler geliştirilmesi amacıyla Holding bünyesinde Çevre Kurulu oluşturulmuştur.

Koç Topluluğu şirketleri arasında çevre duyarlılığını artırmak, olası riskleri tespit etmek amacı ile 2 yılda bir Denetim Grubu ve Çevre Kurulu ortak çalışması ile çevre denetimi yapılmaktadır. Topluluk bazında çevresel veriler sürdürülebilirlik kıstaslarına uygun göstergeler ile takip edilmektedir. Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetim çalışmaları, İklim Değişikliği ve Emisyon Yönetimi, Kaynak Kullanımında Verimlilik Yönetimi, Çevre Dostu Ürün Geliştirme, Çevre Koruma ve İyileştirme olmak üzere 4 ana alanda toplanmaktadır.

Koç Topluluğu şirketleri iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarını Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda Topluluk şirketlerinin tamamı, sera gazı emisyonlarının etkin biçimde ölçümü ve azaltımı konusunda çalışmalar yürütmektedir. Koç Topluluğu Dayanıklı Tüketim grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, Türkiye İklim Platformu kurucu üyesi olup, dönem sözcülüğünü ve başkanlığını yapmaktadır. Arçelik, İklim Değişikliği ile ilgili çalışmalara dikkat çeken “2 0C Bildirisi”ni imzalamış; 2011 yılı sonunda Durban’da, 2012’de Doha’da yapılan Dünya İklim Konferansı’na CEO seviyesinde katılım ile iki ayrı oturumda Arçelik’in bu alanda yaptığı çalışmalar anlatılmıştır. 2013 yılı sonunda Varşova’da yapılan Dünya İklim Konferansı’na Arçelik yine katılımda bulunmuş ve iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri takip etmiştir. Topluluk şirketlerinden Aygaz da Türkiye İklim Platformu üyesidir. Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi’ne Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda detaylı olarak yer verilmiştir.


Koç Topluluğu’nun temel amaçlarından biri olan “müşterilerine katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunma” ilkesinin önemli bir parçası da ürünlerin mümkün olan en düşük düzeyde çevresel etki üretmesini sağlamaktır.


Üretimin çevresel etkilerini azaltmak, Koç Topluluğu şirketlerinin öncellikleri arasında yer almaktadır. Topluluk şirketlerinde takip edilen üretim süreçlerinde çevreye saygı ön planda tutulmaktadır. Topluluk şirketlerinin pek çoğunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi mevcuttur. 2013 yılında, Topluluk şirketlerinden Arçelik, Ford Otosan, Tofaş, TürkTraktör, OPET Petrolcülük, Opet Fuchs, Koçtaş, THY Opet ve 10 havalimanı ISO 14064-1 Sera Gazı Emisyonları Raporlama Standardı’na uygun olarak sera gazı emisyonlarını hesaplamış; bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulatarak belgelendirilmişlerdir. Diğer Topluluk şirketleri de bu standarda göre sera gazı yönetim sistemleri kurmuşlardır.

Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Tüpraş, Aygaz, Arçelik, TürkTraktör, Tofaş, Ford Otosan, Tat Konserve ve Sek Süt ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı çerçevesinde bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenerek belgelendirilmişlerdir. Tüpraş Türkiye’de ISO 50001 belgesine sahip enerji tüketimi en yüksek firmadır. Aygaz ve TürkTraktör sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket olmuştur. Arçelik ise, sektöründe bu belgeyi uluslararası bir belgelendirme kuruluşundan alan ilk firma olmuştur. Enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Tüpraş ve Aygaz, 2012 yılında belgelendirmesi tamamlanan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarının yanı sıra 2013 yılında da 4’üncü Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda gerçekleşen imza töreni ile Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından hazırlanan Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni imzalamışlardır. Binalarda kullanılan enerji, iklim değişikliğinin ana etkenlerinden biridir. SKD-BEV Bildirgesi’nin imzalanması ile kurumun enerji tüketiminin ve enerji tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin ölçümlenmesi ve azaltılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bildirgede yer alan taahhütler kapsamında Aygaz’da tüm çalışanlara farkındalık eğitimi verilmiştir. Ayrıca, tüm binaların envanteri çıkarılarak, 4 lokasyonda yer alan binalar için enerji kimlik belgeleri alınmıştır. 2017 yılına kadar da tüm lokasyonlar için enerji kimlik belgelerinin alınması hedeflenmektedir. Tüpraş’da ise bu kapsamda bağımsız bir firma ile anlaşılarak belirlenen bir binada enerji etüt çalışması yürütülmüştür. Binanın enerji performansı açısından iyileşmeye açık yönleri tespit edilmiş ve verimlilik artışı sağlanmıştır. Gelecek yıllarda bu çalışma Tüpraş’ın diğer binalarında da yürütülecektir.

Çevresel etkilerin düşürülmesinin yanında, doğal yaşam ve biyoçeşitliliği geliştirici çalışmalar, toplum nezdinde çevre bilincinin geliştirilmesi için Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi anlayışı kapsamında yürüttüğü çalışmalardır. Ford Otosan’ın biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına ilişkin Kocaeli fabrikasında yaptığı çalışmalar ile Arçelik Kaktüs Bulaşık Makinesi Türkiye’nin en iyi uygulamalarından seçilerek BM Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda sunulmuşlardır.

THY Opet Ankara, Adana, Çorlu, Dalaman, Erzurum, Samsun, Van Havalimanları için, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Yeşil Kuruluş” unvanını almaya hak kazanmıştır.

Koç Topluluğu’nun temel amaçlarından biri olan “müşterilerine katma değer yaratan ürün ve hizmetler sunma” ilkesinin önemli bir parçası da ürünlerin mümkün olan en düşük düzeyde çevresel etki üretmesini sağlamaktır. Bu amaçla, Topluluk şirketleri, 2013 yılında da çevre dostu onlarca yeni ürün ve hizmet geliştirerek müşterilerinin beğenisine sunmuştur. Ürünlere ilişkin yapılan çalışmaların detaylarına Koç Topluluğu Kurumsal Sosyal Sorumluluk raporunda yer verilmiştir.

Opet Fuchs araştırma ve geliştirmesini yaptığı yeni ürünlerle çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli oranda katkıda bulunmuştur. Bunlara örnekler; 28 günde biyolojik olarak parçalanabilir zincir yağlama yağı geliştirilmiş ve 2014 yılı içinde satışa sunulmuştur. Tarım makinalarında kullanılmak üzere geliştirilen Agromega Hidrobio 46 ürünü de biyolojik olarak parçalanabilir bir üründür.

Aygaz’ın “Otogaz Bilinçlendirme Kampanyası” ile Avrupa komisyonu tarafından geleceğin yakıtları arasında gösterilen LPG’nin üstün özellikleri tüketicilere çeşitli platformlarda anlatılmıştır. Otogazın çevreci bir yakıt olduğunun altının çizildiği kampanyada, Türkiye’de LPG kullanımı ile 2012 yılında çevreye salınan karbondioksit oranının yaklaşık 1 milyon ton azaldığı ifade edilerek, LPG’de, küresel ısınmada karbondioksitten sonra en büyük payı bulunan Siyah Karbon maddesinin bulunmadığı vurgulanmıştır. Aygaz 2013’te TURMEPA ile Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yapılan Kıyı Temizleme Harekatı etkinliği ile çevre bilincinin yaygınlaştırılması yönünde de çalışmalar yapmıştır.


Çevresel etkilerin düşürülmesinin yanında, doğal yaşam ve biyoçeşitliliği geliştirici çalışmalar, toplum nezdinde çevre ilincinin geliştirilmesi için Koç Topluluğu şirketlerinin çevre yönetimi anlayışı kapsamında yürüttüğü çalışmalardır.


Ödüller

 • Arçelik, Karbon Saydamlık Projesi’nin 2013 Türkiye Raporu kapsamında, “Türkiye Karbon Performans Lideri Ödülü”nü almıştır.
 • Arçelik Bulaşık Makinesi İşletmesi, Elektrik Motorları İşletmesi ve Kurutma Makinesi İşletmesi Enerji Verimli Fabrikalar derecelendirmesinde Uluslararası Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi tarafından verilen Platin Sertifika almaya hak kazanmıştır.
 • Arçelik A.Ş., İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “İSO Çevre Ödülleri”nde “İnovatif Çevre Dostu Ürün” kategorisinde Arçelik 9658 ETI model fırın ile birincilik ödülüne layık görülmüştür.
 • Arçelik Elektronik İşletmesi Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Çevreci Tesis Ödülü”ne layık görülmüştür.
 • T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Proje Yarışması’nda “En Verimli Ürün” kategorisinde, Arçelik’in üretmekte olduğu IE3 verimliliğe sahip elektrik motorları 1’inci olmuştur. Yine Arçelik’in üretmekte olduğu A-%40 verimliliği sahip BESTOVEN Ankastre Fırın Projesi Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olmuştur. Aynı yarışmaya Tüpraş İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerileri 9 adet projeyle katılım sağlamış; Batman Rafinerisi “Enerji Verimliliği Endüstriyel Tesis” kategorisinde 1’incilik ödülünü almıştır.
 • Ford Otosan ve Tüpraş İzmir Rafinerisi Sağlıklı Kentler Birliği tarafından verilen “Çevreci Tesis Ödülü”nü almaya hak kazanmışlardır. Tüpraş, EBSO’da düzenlenen ödül töreninde Fuel Oil’den doğal gaza geçiş sonucunda atmosfere verilen emisyon değerlerinde ciddi miktarda azalma sağlayan Baz Yağları Kompleksi Burner Modernizasyonu projesiyle “En İyi Çevre Uygulamaları Ödülü” kategorisinde 1’incilik; İzmir Rafinerisi’nde ambalaj atıklarının ayrıştırılmasını sağlamak ve geri kazanılmasına yardımcı olmak fikriyle ortaya çıkan Mutlu Atıklar projesiyle ise, Çevre Alanında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü kategorisinde 2’ncilik ödüllerini almıştır.
 • Tüpraş Batman Rafinerisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada “En Temiz Sanayi Ödülü”ne layık görülmüştür.
 • Ford Otosan, “Yağsız Sac Yıkama Projesi” ile 2013 Ford Avrupa Çevresel Liderlik ödülünü 2’nci kez almaya hak kazanmıştır.
 • Divan City Otel, çevrenin korunmasına özen gösteren otellerin bağımsız bir denetim sonucu almaya hak kazandığı “Greening Hotel Sertifikası”nı elde etmiştir.
 • Otokar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “En Temiz Sanayi Tesisi Yarışması”nda 1’incilik ödülünü almıştır.
 • VKV Koç Özel Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Elif Bilgin, “Google Bilim Fuarı (Google Science Fair)’nda” “Muz Kabuğundan Biyoplastik Yapımı” projesi ile yarışmanın beş ödülünden ikisi olan “Science in Action” ve “Voter’s Choice” ödüllerini kazanmıştır.
 • Aygaz Diyarbakır Dolum ve Eskişehir Dolum Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Temiz sanayi” yarışmasında il bazında sırasıyla 1’inci ve 2’nci olarak dereceye girmişlerdir.

Koç Topluluğu faaliyet coğrafyasında refah düzeyinin, toplumsal bilincin ve yaratıcılığın artırılmasına ve paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal gelişime katkıda bulunmaktadır.


TOPLUMSAL GELİŞİM

Koç Topluluğu faaliyet coğrafyasında refah düzeyinin, toplumsal bilincin ve yaratıcılığın artırılmasına ve paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda toplumsal gelişime katkıda bulunmaktadır.

Toplumsal gelişim alanında ileri bir kurumsallaşma seviyesine ulaşmayı hedefleyen Koç Topluluğu, bu doğrultudaki faaliyetlerini eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarında yoğunlaştırmakta ve çalışmalarını yönetimini üstlendiği kurumlar, düzenli programlar, proje destekleri ve dönemsel faaliyetler üzerinden yürütmektedir.

Meslek Lisesi Memleket Meselesi

2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding ortaklığı ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ile başlatılan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” (MLMM) Projesi, 2013 yılı içerisinde 7 yıllık sürecini tamamlamıştır. Bu süre zarfında 20 Koç Topluluğu şirketi ve 579 Koç Topluluğu çalışanının gönüllü desteği ile yürütülen proje, birçok başarıya imza atmıştır. 81 ilde, 264 okulda 8.118 öğrenciye aktif burs, staj talebinde bulunan bursiyerlerin %80’ine Koç Topluluğu şirketlerinde staj imkanı sağlanan proje kapsamında mesleki eğitimin kalitesinin artırılması için bir model oluşturulmuştur. Burs, müfredat, laboratuvar, staj, kişisel ve mesleki eğitim ve istihdam gibi birleşenleri ile “Okul-İşletme İşbirliği Modeli” adını alan bu örnek uygulama yurt içi ve yurt dışında birçok kurum tarafından ödüllendirilmiştir.

Okul-işletme İşbirliği Modeli zamanla Koç Topluluğu şirketlerinin mesleki eğitim yatırımları ve insan kaynakları politikalarının entegre bir parçası haline gelmiş, bu kapsamda geliştirilen mikro projeler ile 8 Koç Topluluğu şirketi tarafından 5 sektörde, 29 laboratuvar, 7 eğitim merkezi, 1 meslek lisesi ve 1 meslek yüksekokulu kurulmuştur. Ayrıca, MLMM Projesi kapsamında edinilen deneyimler, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) gibi sivil toplum kuruluşları ile paylaşılarak proje sonuçlarının yaygınlaştırılması sağlanmıştır.

MLMM Projesi kapsamında mesleki eğitimin önemi konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik birçok iletişim kampanyası da hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda meslek lisesi öğrencilerine yönelik çalışmaların sonuncusu 2013 yılında tamamlanan “Liseler Mesleğiyle Yarışıyor” projesi olmuştur. İletişim alanında dünya çapında ödüller alan yarışma kapsamında meslek lisesi öğrencileri teknik ve sosyal becerilerini kullanarak kendilerini ve mesleklerini anlattıkları videolar ile 400.000 kişiye ulaşmışlardır.

2013 yılı içerisinde projenin 7 yıllık serüvenini aktaran “Bizim Hikayemiz-Meslek Eğitiminde Bir Kuşağın Öyküsü” isimli film ve kitap da tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Projeye dahil olan öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve meslek lisesi koçlarının ifadeleri ile proje sonuçlarına yer veren yayınlara www.mlmm.com.tr adresinden erişilebilir.


Toplumsal gelişim alanında ileri bir kurumsallaşma seviyesine ulaşmayı hedefleyen Koç Topluluğu, bu doğrultudaki faaliyetlerini eğitim, sağlık, çevre ve kültür-sanat alanlarında yoğunlaştırmaktadır.


Ülkem İçin

Koç Holding tarafından 2006 yılında başlatılan bir diğer sosyal sorumluluk projesi olan “Ülkem İçin”, sorumlu vatandaşlık bilinci doğrultusunda bireysel girişimciliğin yaygınlaştırılması fikrine dayanmaktadır. “Ülkem İçin” Projesi ile Koç Topluluğu şirketlerinin çalışanları, bayileri ve tedarikçileri tarafından toplumsal sorunların çözüme kavuşturulması için katılımcı bir tutum geliştirilmesi hedeflenmektedir. Her iki yılda bir odağı toplumun farklı bir ihtiyacına yöneltilen “Ülkem İçin” Projesi kapsamında 2006-2007 yılları uygulaması olarak yerel kalkınmaya destek olan 387 yerel proje hayata geçirilmiştir. 2008-2009 yılları uygulaması olarak ülke geneline yayılan 7 Ülkem İçin Ormanı’nda 1.084.000 fidan dikilmiş ve 18.000 çocuğa çevre eğitimi verilmiştir. 2010-2011 yılları uygulamasında ise gönüllü ve düzenli kan bağışçısı kazanım kampanyası ile 103.000 kişi bilinçlendirilmiş ve 83.579 ünite kan bağışlanmıştır. Bu rakamlarla Koç Topluluğu, Kızılay’a bir kurumca sağlanan en yüksek kan stoğu bağışını gerçekleştirmiştir.


Koç Topluluğu, topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeleri destekleyerek bu yöndeki girişimleri sahiplenmektedir.


“Ülkem İçin” Projesi kapsamında 2012-2015 yıllarında, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte, “Ülkem İçin Engel Tanımıyorum” diyerek, iş hayatında ve sosyal hayatta engellilerin yaşamlarında kalıcı bir etki yaratmak için destek olacak uygulamalarda rol model olunması ve engelliler konusunda toplumsal bilincin ve duyarlılığın oluşturulması hedeflenmiştir. “Ülkem İçin” Projesi’nin bu uygulamasında, Mayıs 2012 tarihinden bugüne kadar 34 Koç Topluluğu şirketinde ve Ülkem İçin Elçisi olan bayilerimiz aracılığıyla gönüllü olan 24 ilde düzenlenen farkındalık eğitimleri ile 78.373 kişide farkındalık yaratılmıştır. “Engelliliğe Doğru Yaklaşım” eğitimleri kapsamında 357 gönüllü eğitmen yetiştirilmiş, 1.534 adet eğitim düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, şirketlerin, bayi ve mağazaların “Engelli Dostu” hale getirilmesi konusunda 64 farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında bir yandan engelli çalıştırma konusunda yasal yükümlülükler takip edilirken, diğer yandan engellilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirilmiştir. Şirketlerde gerek birbirleriyle, gerek sivil toplum kuruluşları ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde projeyi destekleyici 39 sosyal sorumluluk çalışması hayata geçirilmiştir.


13’üncü Bienal için oluşturulan rehberli tur uygulaması da Koç Holding desteği ile gerçekleştirilen projeler arasında yer almıştır. Yaklaşık 4.000 kişi Bienal’i konusunda uzman rehberlerle gezme ayrıcalığını yaşamıştır.


Uluslararası İstanbul Bienali

Koç Topluluğu, topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeleri destekleyerek bu yöndeki girişimleri sahiplenmektedir. Toplumsal sorunlarla bire bir ilgili bir çağdaş sanat etkinliği olan Uluslararası İstanbul Bienali de bu doğrultuda desteklenmektedir. İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Bienali’ne 2006-2017 yılları arasında 10 yıl boyunca sponsor olunmuştur. Uluslararası İstanbul Bienali, Türkiye’de düzenlenen sanat etkinlikleri arasında yurt dışında en fazla ilgiyi çeken ve en fazla bilinen sanat etkinliğidir. Bienal’e yapılan katkı aynı zamanda İstanbul markasına da yapılmaktadır. Koç Holding, Uluslararası İstanbul Bienali’nin zenginleşerek devam etmesi için gerekli katkıda bulunmaya devam edecektir.

Avrupa’da Venedik Bienali ile birlikte yılın en önemli sanat etkinliği olarak anılan İstanbul Bienali’nin 13.’sü 14 Eylül-20 Ekim 2013 tarihleri arasında “Anne, ben barbar mıyım?” başlığı ile gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde çağdaş sanat hakkında bilinç oluşturmak ve çağdaş sanata duyulan genel ilginin artırılmasını sağlamak hedefleriyle yola çıkılan projede Koç Holding, Bienal’in kapılarının tüm ziyaretçilere ücretsiz olarak açılmasına destek olmuştur. Bu sayede Bienal’in açık kaldığı 5 hafta boyunca, Antrepo no.3, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, ARTER, SALT Beyoğlu ile İMÇ 5. Blok’taki 5533 olmak üzere 5 sergi mekânında 337.429 ziyaretçiye ev sahipliği yapılarak, rekor bir ziyaretçi sayısına imza atılmıştır.

Koç Holding tarafından gerçekleştirilen “Çocuklar İçin Sanat Eğitim Programları” Projesi ile 8-18 yaş arası çocuklar çağdaş sanat ile buluşturulmuştur. Bu kapsamda çocuklarda müze ve sergi kültürünü yerleştirmek, özellikle günümüz sanatına olan ilgiyi artırmak ve onları temel sanat kavramları ile tanıştırmak hedeflenmiştir. Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen eğitim programları, Bienal süresince Antrepo no.3’te gerçekleştirilmiş, genç sanatseverlerden yoğun ilgi gören eğitimlere bu yıl yaklaşık 3.000 öğrenci katılmıştır.

13’üncü Bienal için oluşturulan rehberli tur uygulaması da Koç Holding desteği ile gerçekleştirilen projeler arasında yer almıştır. Yaklaşık 4.000 kişi Bienal’i, konusunda uzman rehberlerle gezme ayrıcalığını yaşamıştır.

Koç Fest

Koç Holding, Topluluk şirketleri ile birlikte, müzik ve eğlenceyi üniversitelere taşımak, öğrencilere özel bir festival yaratmak ve bunu gelenekselleştirmek adına 2006 yılında Koç Fest’i başlatmış olup, 7 yılda 28 şehir gezerek, 72 festival düzenlemiştir. Her zaman sporun, toplum hayatının kalitesini artırdığına inanan bir kurum olan Koç Holding, 2009 yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenmekte olan “Türkiye Üniversite Spor Oyunları”nın da ana sponsoru olmuştur. Böylece, üniversiteler arasında düzenlenen en prestijli spor etkinliği ve aynı zamanda Türkiye’nin en geniş katılımlı spor organizasyonu “Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları” adını alarak festivalin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu girişim ile Koç Fest, spor, müzik ve eğlenceyi bir araya getiren Türkiye’nin en büyük gençlik festivali unvanını almıştır. Koç Fest, 2009 yılından bu yana her yıl 46 branşta toplam 185 üniversiteden 20.000’i aşkın sporcuyu misafir etmektedir. Her yıl müsabakalarda başarılı olan sporcu ve takımların bir kısmı, Koç Holding desteği ile düzenli olarak uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil etmektedir. Koç Fest, 2013 yılında yine 6 üniversiteyi ziyaret etmiş ve büyük final yaklaşık 5.000 öğrencinin katılımıyla Adana Çukurova Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

2020 Olimpiyatları Aday Şehir İstanbul Sponsorluğu

Koç Holding, 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları adaylık sürecinde aday şehir İstanbul’u destekleyen sponsorlardan biri olmuştur. Kurum olarak, İstanbul’un, 2020 Olimpiyatları için doğru şehir olduğuna ve ülke olarak bu rüyayı gerçekleştirmeye hazır olduğuna inanılarak ve İstanbul’u Olimpiyat şehri yapabilmek için tüm Topluluk şirketleri ile işbirliği içinde çalışmalar sürdürülmüştür. 7 Eylül’de açıklanan sonuçlarla başarıya imza atan şehir Tokyo olmuş, ancak ülkemizde spora ve sporcuya yapılması gereken özel sektör yatırımlarının altı çizilmiş ve konu tüm Koç Topluluğu için de önem kazanmıştır.