Yukarı

Konsolide Bilanço / Konsolide Gelir Tablosu

Koç Holding A.Ş. Konsolide Bilanço

BİN TL

2013

YENİDEN

DÜZENLENMİŞ

2012

Toplam Dönen Varlıklar

25.857.067

21.645.092

Toplam Duran Varlıklar

32.932.893

27.042.686

TOPLAM VARLIKLAR

58.789.960

48.687.778

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

19.182.420

15.816.621

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

13.416.947

8.609.900

Toplam Yükümlülükler

32.599.367

24.426.521

Toplam Özkaynaklar

26.190.593

24.261.257

TOPLAM KAYNAKLAR

58.789.960

48.687.778

Koç Holding A.Ş. Konsolide Gelir Tablosu

BİN TL

2013

YENİDEN

DÜZENLENMİŞ

2012

Gelirler

66.181.791

65.665.735

Maliyetler

-59.176.289

-59.076.782

Brüt Kâr

7.005.502

6.588.953

Esas Faaliyet Kârı

3.726.594

3.810.538

Vergi Öncesi Kâr

3.055.034

3.777.764

Vergi Gelir / Gideri

945.275

-33.941

Net Dönem Kârı

4.000.309

3.743.823

Ana Ortaklık Payları

2.679.713

2.324.150

Hisse Başına Kazanç (Kr)

1,057

0,916