Yukarı

Kâr Dağıtım Tablosu

Koç Holding A.Ş.’nin 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

 

2,535,898,050.00

2

Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

 

344,581,762.34

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Yoktur

SPK’ya göre

Yasal Kayıtlara (YK) göre

3

Dönem Kârı

2.344.298.000,00

926.082.450,10

4

Vergiler ( - )

-335.415.000,00

10.473.989,99

5

Net Dönem Kârı (=)

2.679.713.000,00

915.608.460,11

6

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

-

-

7

Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )

45.780.423,01

45.780.423,01

8

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

2.633.932.576,99

869.828.037,10

9

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)

1.466.253,75

 

10

Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı

2.635.398.830,74

11

Ortaklara Birinci Kâr Payı

 

 

- Nakit

131.769.941,54

 

- Bedelsiz

-

 

- Toplam

131.769.941,54

 

12

İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

-

 

13

Dağıtılan Diğer Kâr Payı

8.500.000,00

 

- Yönetim Kurulu Üyelerine

-

- Çalışanlara (Koç Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı)

8.500.000,00

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere

-

14

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı

75.214.130,23

15

Ortaklara İkinci Kâr Payı

274.734.515,88

16

Genel Kanuni Yedek Akçe

-

 

17

Statü Yedekleri

-

 

18

Özel Yedekler

-

 

19

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

2.143.713.989.34

379.609.449,45

20

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-

-

Geçmiş Yıl Kârı

-

-

Olağanüstü Yedekler

-

-

Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

-

-

KOÇ HOLDİNG A.Ş.’nin 2013 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

 

 

GRUBU

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI

TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI

NAKİT (TL)

BEDELSİZ (TL)

ORAN (%)

TUTARI (TL)

ORAN (%)

NET

A Grubu

108.807.379,59

4,13

0,1603000

16,03000

B Grubu (Bilinen tüzel kişiler)

64.740.292,85

2,46

0,1603000

16,03000

B Grubu (bilinmeyenler)

205.187.175,63

7,79

0,1411914

14,11914

TOPLAM

378.734.848,08

14,38

(*) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur
(**) Temettü ve intifa payı toplamı olan 481.718.587,65 TL’nin 98.896.884,18 TL cari yıl istisna kazançlarından bakiye 382.821.703,47 TL ise cari yıl istisna olmayan kazançlardan dağıtılacak olup, istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır.
(***) A grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. B grubu hisselerin bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.