Yukarı

Hukuki Açıklamalar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul’da 2 oy hakkı vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi

Pay Tutarı (TL)

Sermaye Oranı (%)

Oy Hakkı

Oy Hakkı Oranı (%)

Koç Ailesi (B Grubu)

654.607.780

%25,82

65.460.778.117

%20,36

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. (B Grubu)

401.210.786

%15,82

40.121.078.570

%12,48

Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. (A Grubu)

678.773.422

%26,77

135.754.684.460

%42,23

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı (B Grubu)

50.451.548

%1,99

5.045.154.800

%1,57

Vehbi Koç Vakfı (B Grubu)

181.405.360

%7,15

18.140.536.000

%5,64

Rahmi M. Koç ve Mahdumları Maden, İnşaat, Turizm Ulaştırma Yatırım ve Ticaret A.Ş. (B Grubu)

2.658.789

%0,10

265.878.900

%0,08

Halka Açık (B Grubu)

566.790.365

%22,35

56.679.036.452

%17,64

Toplam

2.535.898.050

%100,00

321.467.147.299

%100,00

Yıl içinde halka kapalı hisselerde önemli bir değişiklik olmamıştır. Halka açık hisseler için Lazard Asset Management LLC tarafından 1 Ekim 2013 tarihinde yapılan açıklamada Şirketimiz sermayesinde 112.020.393 TL nominal değer ile %5,048 oranında hissedar olduğu kamuya duyurulmuştur.

Koç Holding A.Ş.’nin finansal duran varlıklarındaki iştirak paylarında 2013 yılında gerçekleşen önemli değişiklikler hakkında bilgi:

Koç Holding A.Ş.’nin 2013 yılında doğrudan iştirak ettiği finansal duran varlıklarına iştirak oranlarında Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenen sınırlara ulaşan değişim gerçekleşmemiştir.

Koç Holding A.Ş.’nin dolaylı olarak iştirak ettiği finansal duran varlıklarına dolaylı iştirak oranlarında ilgili şirketin sermayesinin %5’ini, %10’unu, %20’sini, %25’ini, %33’ünü, %50’sini, %67’sini veya %100’ünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payların bu yüzdelerin altına düştüğü işlemler hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şirketler

2013 (%)

2012 (%)

Fark

Açıklama

Allianz Emeklilik

6,58

30,90

-24,32

Yapı Kredi Bankası’nın sahip olduğu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. sermayesinin %74,01'ini temsil eden hisseler, Allianz SE'ye satılmıştır. Diğer taraftan, Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin sermayesinin %19,93’ünü temsil eden paylar Yapı Kredi Finansal Kiralama tarafından 12 Temmuz 2013 tarihinde satın alınmıştır. Bu işlemler sonucunda dolaylı sermaye payında azalma gerçekleşmiştir.

Beko Hong Kong

40,51

-

40,51

2013 yılında kurulmuştur.

Beko Magyarorszag

-

40,51

-40,51

2013 yılında tasfiye olmuştur.

Defy Swaziland

40,51

-

40,51

Defy’ın şubesi iken, 2013 yılında şirket olarak kurulmuştur.

Grundig Switzerland

40,51

-

40,51

Grundig Multimedia’nın şubesi iken, 2013 yılından itibaren şirket olarak faaliyetine devam etmektedir.

Mogaz

-

40,68

-40,68

22 Ocak 2013 tarihinde Aygaz A.Ş. ile birleşmiştir.

Opet Aygaz Gayrimenkul

29,34

-

29,34

2013 yılında kurulmuştur.

Tat Tohumculuk

-

16,15

-16,15

9 Aralık 2013 tarihinde Kagome Co Ltd. şirketine satılmıştır.

Yapı Kredi Sigorta

-

30,90

-30,90

12 Temmuz 2013’de tamamlanan devir işlemleri neticesinde Allianz SE’ye satılmıştır.

Yapı Kredi B Tipi Yatırım Ortaklığı (YO)

31,36

18,44

12,93

Yapı Kredi B Tipi YO’nın tasfiye edilmesi kapsamında, diğer ortakların paylarının Yapı Kredi Bankası tarafından çağrı işlemi yoluyla alınmasıyla Yapı Kredi Bankası’nın pay oranı %95,36’ya ulaşmıştır.

Hisse Bilgileri

BIST Kodu : KCHOL

Reuters Kodu : KCHOL.IS

Bloomberg Kodu : KCHOL.TI

Halka Arz Tarihi : 10.01.1986

Halka Açık Kısmındaki Yabancı Payı (31.12.2013) : %78,4

Varsa Yıl İçinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgileri

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Yıl İçindeki Organizasyonel Değişiklikler

Yıl içinde önemli bir organizasyonel değişiklik olmamıştır.

Bağlı Şirket Raporu

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk 3 ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirketin hâkim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür.

Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 28 Şubat 2014 tarihli Rapor’da “Koç Holding A.Ş.’nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilmektedir.

Şirket aleyhine açılan ve Şirket’in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanmış herhangi bir idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.