Yukarı

Enerji


Zamanın ruhunu doğru okuyarak 1920’li yıllarda girdiğimiz enerji sektöründe kesintisiz yatırımlarla büyüdük. 2002’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt şirketi Opet’i, 2006’da tek rafineri şirketi Tüpraş’ı bünyemize katarak, lider LPG şirketimiz Aygaz ve elektrik üretim şirketimiz AES Entek ile bir enerji devi haline geldik.


Önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve hissedarlarımız için maksimum değer yaratmak hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ülkemizin büyüyen temiz enerji ihtiyacının bilinciyle, ürün verimliliğini artırarak operasyonel mükemmelliği en üst düzeye çıkaracağız. Enerji sektöründe faaliyet gösterdiğimiz her alanda müşteri odaklı yaklaşımımızla Türkiye’de ve bölgemizdeki en önemli oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz.Dünya enerji tüketiminin 2035 Yılına kadar %40’ın üzerinde artması beklenmektedir.


2013 yılında akaryakıt sektöründeki gelişmeler

2013 yılına 113 ABD Doları/varil seviyesinden başlayan petrol fiyatları ekonomik ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemiş ve yılı 110 ABD Doları düzeyinde kapatmıştır. 2013 yılında dünya ekonomisinde yaşanan %2,9 oranındaki büyüme doğrultusunda dünya günlük ortalama ham petrol tüketim miktarı %1,2 artışla 91 milyon varile ulaşmıştır.

Avrupa’da petrol ürünleri talebinin azalması, ABD rafinerilerinin yakıt ve maliyet avantajları ile daha yüksek kapasitede üretim yapmaları, ağır ve hafif ham petrol fiyat makasının kapanmasıyla ağır petrollerin göreceli olarak pahalılaşması ve küresel rafineri bakım duruşlarının 2012 yılına göre daha az olması nedeniyle global ölçekte oluşan ilave üretimin yanında Avrupa ekonomilerindeki zayıflığın talepte de görülmeye devam etmesi Akdeniz rafineri marjının gerilemesine yol açmıştır.

2013 yılı, Türkiye akaryakıt dağıtım sektöründe rekabetin, özellikle istasyon sözleşme yenilemelerinin arttığı, kalite, ürün ve hizmet çeşitliliğinde gelişmelerin yaşandığı, yürürlükteki mevzuatta değişikliklerin olduğu ve yenilerinin hazırlıklarının yapıldığı bir yıl olmuştur. 2013 öncesinde 10 numara yağın akaryakıta karıştırılması yoluyla yapılan haksız rekabetin önlenmesi için alınan önlemler sonuç vermiştir.

Bir diğer önemli gelişme de, istasyonlarda kurulması gereken otomasyon sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle EPDK’nın tüm sektöre 659 milyon TL’lik ceza uygulamış olmasıdır.

2013 yılında Türkiye akaryakıt ürünleri sektörünün hacimsel olarak hareketine bakıldığında beyaz ürünlerde (benzin ve motorin) 2012 yılına göre %6,4 büyüme, siyah ürünlerde ise (fuel oil ve kalyak) %11 küçülme gözlenmiştir.

2013 yılında LPG sektöründeki gelişmeler

Dünya LPG sektörü geçtiğimiz yıl %1,8 büyüyerek 264 milyon tonluk tüketim miktarına ulaşmıştır. Üretim tarafına bakıldığında ise dünya genelinde doğal gaz üretimi %1,9 artarken, LPG üretimi %3,1 artarak 274 milyon tona yükselmiştir.

Tüketimin yaklaşık %45’ini oluşturan evsel kullanım bir önceki yıla göre %1 oranında artış gösterirken, en büyük artış %22 ile endüstriyel tüketimde gerçekleşmiştir. Otogaz kullanımı, geçen seneye paralel şekilde 24 milyon ton seviyesinde kalmıştır.

Önümüzdeki dönemde propan arzının artması ve buna bağlı olarak da LPG temin fiyatlarının azalması öngörülmektedir.

Türkiye’nin 2013 yılı LPG tüketimi 3,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir ve 2012 verilerine göre edinilen, dünya sıralamasındaki 15’inci, Avrupa’da ise Rusya’nın ardından 2’nci sıradaki konumunu koruması beklenmektedir. Tüketimin dağılımında en büyük pay %73 ile otogazdan gelirken, 8 milyona yakın ev-işyeri tarafından kullanılan tüpgazın payı %23 olmuştur.

Dünyanın 2’nci, Avrupa’nın ise en büyük otogaz pazarı olan Türkiye’de otogaz tüketimi 2012’ye kıyasla %1,2 büyüyerek 2,7 milyon tona ulaşmıştır. Halihazırda dünya otogaz pazarının %11,3’ünü oluşturan Türkiye, dünyada otogaz kullanan araç sayısı bakımından 1’inci, tüketim bakımından ise 2’nci sıradadır.

Türkiye genelinde doğal gaz abone sayısının artmasına bağlı olarak tüpgaz tüketimindeki daralma devam etmektedir. 2013 EPDK verilerine göre tüpgaz pazarı %5,4 daralmıştır, ancak bugün hala Avrupa’nın 5’inci büyük pazarıdır. Dökmegaz pazarındaki daralma 2013 yılında da devam etmiştir.

2013 yılında elektrik sektöründeki gelişmeler

Ekonomik büyümeye bağlı olarak Türkiye elektrik tüketimi %1,4 artarak 245 TWh’e ulaşmıştır. Sektörde yatırımlar hızlı bir şekilde devam etmiş, kurulu güç miktarı yaklaşık 7 bin MW artışla 64 bin MW’a yükselmiştir.

Elektrik tüketicileri için, 2013 yılında tedarikçilerini seçebilme imkanı veren serbest tüketici limiti 5.000 kwh/yıl olarak uygulanmıştır. Elektrik dağıtım özelleştirmeleri tamamlanmış ve bütün dağıtım bölgeleri özel sektöre devredilmiştir. EÜAŞ üretim özelleştirmelerine devam edilmiş; Seyitömer, Kangal ve Hamitabad Termik Santralleri özel sektöre devredilmiştir. EPDK, mevzuat düzenlemelerine halen devam etmektedir. 2013 yılının en önemli gelişmesi olan 6446 sayılı Yeni Elektrik Piyasası Kanunu, Mart ayında yayınlanmıştır. Yeni Kanun kapsamında önemli bir gelişme ise daha serbest, şeffaf ve liberal elektrik pazar hedefi doğrultusunda Enerji Borsası’nı işletmek üzere EPİAŞ adlı şirketin kuruluş işlemlerine başlanmasıdır.

Koç Topluluğu Enerji Grubu

Rekabetin sürekli arttığı petrol sektöründe Tüpraş, ülkesine ve hissedarlarına maksimum değer üretebilmeyi sürdürmek için başta ürün verimliliğini talep doğrultusunda artırırken, operasyonel mükemmelliği en üst düzeye taşıyarak işletme emre amadeliği, enerji endeksi ve işletme maliyet endeksinde rafineriler arasında yapılan karşılaştırmalarda ilk çeyrekte yer almayı hedeflemektedir.

2013 yılında Tüpraş’ın 2,7 milyar ABD Doları tutarındaki Fuel Oil Dönüşüm Projesi için 2,29 milyar ABD Doları harcanmış ve projenin 2013 yılsonu itibarıyla %91,3’ü tamamlanmıştır. Yatırımın tamamlanmasıyla ülkemizin enerji ithalatı yıllık net 1 milyar ABD Doları azaltılmış olacaktır. Tüpraş’ta 2013 yılında optimum üretim politikası ve dönüşüm ünitelerinin etkin kullanımı sonucunda beyaz ürün üretim verimliliğinde %2 artış sağlanmıştır.

“Kusursuz hizmet anlayışı” ile sektöründe tüketicinin ilk tercihi olmayı hedefleyen Opet, 2013 yılında beyaz ürün pazarındaki sınırlı büyümeye rağmen, satışlarını 2012 yılına göre miktarsal olarak %10 artırmayı başarmıştır.

EPDK verilerine göre 2013 yılında Aygaz, LPG sektöründeki açık ara liderliğini %28,7 pazar payı ile sürdürmüştür. Aygaz Grubu’nun tüpgaz pazarında toplam payı %42,6 olmuştur. Otogazda da geçen seneye göre 1,2 puan artışla %24,3 pazar payına ulaşılmış ve son 7 yılın en yüksek pazar payı ile piyasa liderliği korunmuştur.

AES Entek bünyesine kattığı 62 MW’lık Damlapınar, Kepezkaya ve Kumköy hidroelektrik santrallerinin de katkısı ile satış gelirlerini yıllık %11 oranında artırmıştır.