Yukarı

Demir Export

Demir Export, 2013 yılında Türkiye’nin farklı lokasyonlarında altın, bakır, gümüş, çinko, kömür aramaları ve v geliştirmeleri için 27.000 metrenin üzerinde sondaj yapmıştır.


Türkiye’nin en köklü ve büyük madencilik şirketlerinden biri olan Demir Export, ülke genelinde 13 farklı maden işletmesinde demir cevheri, bakır konsantresi, krom konsantresi, kömür üretimini ve satışını gerçekleştirmektedir.

2012 yılında Manisa-Soma Kömür Havzası’nda yeraltından kömür üretimi için başlatılan hazırlık çalışmaları 2013 yılında da devam etmiş ve gerekli tam mekanize ekipman siparişleri verilmiştir. Sivas-Bakırtepe altın ve Kütahya-Kalkan demir cevheri üretim projelerinin 2014 yılı içinde devreye alınması için yatırımlara başlanmıştır. Bakırtepe Altın Projesi Çevresel Etki Değerlendirme raporunun hukuksal süreci devam etmekte olup, maden hazırlık çalışmalarına yıl içerisinde başlanması planlanmaktadır.

Ayrıca, Sivas-Kangal’da Anadolu Birlik Holding A.Ş.’nin (Konya Şeker) düzenlediği ihale kazanılmış ve 15 ay süreli 8 milyon ton kömür üretim faaliyetine başlanmıştır. Sahada 20 yılı aşkın tecrübesi ile Demir Export, ihale sürecinde yapılan üretim planının ilerisinde üretim çalışmalarına devam etmektedir.

Demir Export, 2013 yılında Türkiye’nin farklı lokasyonlarında altın, bakır, gümüş, çinko, kömür aramaları ve proje geliştirmeleri için 27.000 metrenin üzerinde sondaj yapmıştır.

Sivas ilinde bulunan, 350 bin ton/yıl kapasiteli Purunsur sahasına komşu Ferrocom Madencilik (Taşlıtepe sahası), Demir Export tarafından 2013 yılı içerisinde satın alınmıştır. 2014 yılında Taşlıtepe sahasında yapılacak yatırımla birlikte, iki sahanın toplam 750 bin ton/yıl üretim kapasitesine ulaşması planlanmaktadır.

Şirketin, mevcut demir cevheri üretiminin tamamı yurt içinde faaliyet gösteren entegre demir-çelik fabrikalarına satılmaktadır.

Demir Export, kuruluşundan günümüze sürdürdüğü demir cevheri üretiminde bugün 1,5 milyon ton/yıl üretim kapasitesine ve %25 pazar payına ulaşmıştır. Mevcut sahalarda yapılan teknolojik yatırımlar ve kapasite artışlarına ilaveten yeni projelerin hayata geçirilmesi ve şirket satınalmaları ile yıllık üretim kapasitesinin kısa vadede 2 milyon tonun üzerine çıkması planlanmaktadır.