Yukarı

AES Entek

AES Entek alternatif kaynaklara önem vererek, yeni yatırım ve satın alımlar ile pazar payını yükseltmeyi hedeflemektedir.


Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi olan AES Entek toplam 364 MW kurulu güce sahiptir. Bu kapasitenin, 300 MW’ı 2 doğal gaz çevrim santrali, 2 MW’ı gaz motoru bazlı kojenerasyon tesisi, 62 MW’ı ise Karaman’da 2, Samsun’da 1 adet olmak üzere 3 hidroelektrik üretim santralinden oluşmaktadır.

2013’te 7.000 MW yeni yatırımın devreye alınması sonucunda, ülke kurulu gücü 64.050 MW’a, özel üretim şirketleri ve özel sektör tarafından işletilen otoprodüktör santrallerin kurulu gücü 31.500 MW’a ulaşmıştır. AES Entek’in 2013 yılsonu itibarıyla, konsolide satış geliri 341,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ana ortaklardan AES’in ortaklık öncesinde faaliyette bulunan 3 hidroelektrik santrali, Şirket portföyüne 2013’te katılmıştır. Kırıkkale-Tüpraş tesislerinin yanına kurulacak olan yaklaşık 225 MW gücünde doğal gaz santralinin yatırım faaliyetleri devam etmekte olup, Botaş’tan doğal gaz bağlantı izni beklenmektedir. Oyak Grubu ile %50-50 ortaklığın olduğu 625 MW kapasiteli kömür santrali projesi üzerinde çalışmalar ise devam etmektedir.

Şirket’in doğal gaz üretim tesislerinin baz yük santral olmasına rağmen esnek çalışma rejimine sahip olması, piyasa risklerine ve rakiplere karşı güçlü noktasıdır. Kocaeli tesisinde direkt bara ve buhar müşterilerine satışın olması da ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Şirket’in sahip olduğu doğal gaz santralleri 2013’te, TEİAŞ’a sekonder frekans kontrol hizmeti vermeye başlayan sayılı üretim santralleri arasına girerek önemli bir gelir elde etmiştir. Aynı zamanda, Eltek Toptan Satış Şirketi’nin sistem fiyatlarının düşük olduğu dönemde devreye girmesi ve alternatif kaynaklardan alım yapabilmesi, AES Entek’in rekabet gücünü yükseltmektedir. Eltek 2013’te müşteri satış hacmini 2,5 katına çıkarmıştır.

AES Entek, Eltek vasıtasıyla oluşabilecek düşük sistem fiyatları ve doğal gazdaki “al ya da öde” risklerine karşılık, sistemden enerji alıp müşteriye satarak, üretim ve kazanç riskini düşürme şansına sahiptir.

AES Entek, Gas&Power IV. Türkiye Enerji Zirvesi’nde “Altın Voltaj Elektrik Sektörü Başarı Ödülü”ne layık görülmüştür. 2014 ve sonrasında AES Entek, alternatif kaynaklara önem vererek, geleceğe yönelik olarak pazar payını yükseltmek için yatırımlar ve satın alımlar yapmayı hedeflemektedir.